RekrutacjaREJESTRACJA KANDYDATÓW

System Obsługi Kandydata – formularz rejestracji dla kandydatów na studia w SGGW

Przed rejestracją w SOK prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na poszczególne stopnie i formy studiów oraz często zadawanymi pytaniami.

Informacje o zasadach kwalifikacji, harmonogramy kwalifikacji na poszczególne formy i stopnie studiów znajdują się w menu po lewej stronie.

Filmy instruktażowe

  • Jak i gdzie sprawdzić progi punktowe w kwalifikacji na studia I stopnia w roku bieżącym i w latach poprzednich - film instruktażowy
  • Jak w Systemie Obsługi Kandydatów założyć konto rekrutacyjne - film instruktażowy
  • Jak w Systemie Obsługi Kandydatów wybrać kierunek studiów I stopnia - film instruktażowy
  • Jak wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego do Systemu Obsługi Kandydatów - film instruktażowy
  • Gdzie w Systemie Obsługi Kandydatów znajduje się numer rachunku bankowego opłaty rekrutacyjnej - film instruktażowy
  • Jak przebiega kwalifikacja na studia i co oznaczają poszczególne statusy kandydata w SOK - film instruktażowy
  • Jak w Systemie Obsługi Kandydatów wybrać kierunek Weterynaria na studiach niestacjonarnych - film instruktażowy
  • Jak sprawdzić liczbę wolnych miejsc i liczbę kandydatów zarejestrowanych na studia II stopnia - film instruktażowy
  • Jak w Systemie Obsługi Kandydatów wprowadzić dane o ukończonej uczelni i wybrać kierunek studiów II stopnia - film instruktażowy