Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
  • dr hab.

    Katarzyna Agnieszka Zabielska-Koczywąs

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

    +48 22 59 361 36

    Adiunkt w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

    czytaj więcej
  • prof. dr hab.

    Romuald Zabielski

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

    +48 603 757 933

    czytaj więcej
  • dr

    Serhiy Zabolotnyy

    Wydział Nauk Ekonomicznych

    Katedra Finansów

    22 59 34 2 73

    czytaj więcej
  • mgr inż.

    Urszula Zackiewicz

    Wydział Nauk o Zwierzętach

    Dziekanat Wydział Nauk o Zwierzętach

    365 -0 6

    czytaj więcej
  • dr hab.

    Zbigniew Zagórski

    Wydział Rolnictwa i Biologii

    Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

    czytaj więcej
  • Katarzyna Zagrodzka

    Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

    Katedra Zastosowań Informatyki

    czytaj więcej
  • 225 93 108 6

    czytaj więcej
  • dr inż.

    Mirosław Artur Zając

    Wydział Technologii Drewna

    Katedra Fizyki

    czytaj więcej
  • mgr

    Adam Zając

    Wydział Nauk Ekonomicznych

    Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

    czytaj więcej
  • dr hab.

    Urszula Zajączkowska

    Wydział Leśny

    Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

    +48 22 59 380 23

    czytaj więcej
  • dr inż.

    Jacek Zajączkowski

    Wydział Leśny

    Katedra Hodowli Lasu

    +48 22 59 381 02

    Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: - Naturalne odnowienie lasu, - Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym, - Modelowanie rozwoju lasu i jego uwarunkowania siedliskowe, - Systemy wspomagania decyzji w hodowli

    czytaj więcej
  • dr inż.

    Barbara Zajdel

    Wydział Nauk o Zwierzętach

    Pracownia Pszczelnictwa

    +48 22 59 366 51

    22-23.06.2013 - Kurs „Całoroczny chów trzmiela ziemnego (Bombus terrestris L.) do zapylania upraw szklarniowych” w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach (doc. Dr hab. M. Biliński) 1-30.05.2013 - Staż w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych, Instytucie Zoologii UP,

    czytaj więcej
  • dr

    Olga Zajkowska

    Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

    Katedra Zastosowań Matematyki

    czytaj więcej
  • Robert Zakowicz

    Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

    Katedra Inżynierii Wodnej

    +48 22 59 350 11

    czytaj więcej
  • mgr inż.

    Barbara Zakrzewska
    313 40

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • Anna Zaleska

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

    czytaj więcej
  • dr inż.

    Magdalena Zalewska

    Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

    Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

    +48 22 59 370 84

    czytaj więcej
  • lek. wet.

    Konrad Zalewski

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • Hanna Załęska

    Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

    Katedra Entomologii Stosowanej

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • Bogdan Zamojski

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    czytaj więcej
  • dr hab.

    Teresa Zaniewska

    Wydział Nauk Społecznych

    Katedra Edukacji i Kultury

    czytaj więcej
  • dr

    Piotr Zaniewski

    Wydział Leśny

    Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

    czytaj więcej
  • Teresa Zapała

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Nauk Przedklinicznych

    czytaj więcej
  • dr inż.

    Piotr Zaprzałek

    Kierownik jednostki ogólnouczelnianej - Niepubliczny ZOZ SGGW

    +48 22 59 338 02

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • dr inż.

    Ewa Zaraś-Januszkiewicz

    Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

    Katedra Ochrony Środowiska

    +48 22 59 320 59

    Dr iný. Ewa Mariola Zaraœ-Januszkiewicz, architekt krajobrazu • Ur. 29 wrzeœnia 1974 r., w Warszawie Wyksztaůcenie: 1993-1998, SGGW, Warszawa Studia magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu, na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 1998 Uzyskanie stopnia

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • dr inż.

    Robert Zaremba

    Prodziekan ds. dydaktyki dla kierunku Gastronomia i Hotelarstwo - studia stacjonarne i niestacjonarne oraz dla kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności - studia niestacjonarne

    Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

    Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

    +48 22 59 370 76

    czytaj więcej
  • dr

    Małgorzata Zaremba-Rutkowska

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Nauk Przedklinicznych

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • dr

    Joanna Zarzyńska

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

    +48 22 59 360 81

    czytaj więcej
  • prof. dr hab.

    Michał Zasada

    Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

    Wydział Leśny

    Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

    +48 22 59 380 81

    czytaj więcej
  • dr inż.

    Dariusz Zastocki

    Wydział Leśny

    Katedra Użytkowania Lasu

    czytaj więcej
  • +48 22 59 312 60

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • dr

    Jan Zawadka

    Wydział Nauk Ekonomicznych

    Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

    +48 504 295 392

    Urodziłem się w 1982 r. w Mińsku Mazowieckim. W 2001 r. ukończyłem Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim. W 2004 r. ukończyłem studia licencjackie na kierunku Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej. W

    czytaj więcej
  • Robert Zawadka

    Wydział Leśny

    Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

    +48 22 59 382 05

    czytaj więcej
  • mgr inż.

    Anna Zawadzka

    Wydział Rolnictwa i Biologii

    Dziekanat Wydział Rolnictwa i Biologii

    czytaj więcej
  • lic.

    Ewa Zawadzka

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

    +48 22 59 361 15

    Ukończony kierunek studiów:Zdrowie Publiczne Specjalność: Zdrowie i

    czytaj więcej
  • prof. dr hab.

    Janusz Zawadzki

    Wydział Technologii Drewna

    Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

    +48 22 59 386 46

    Doktor habilitowany w dziedzinie Nauk Leśnych, stopień uzyskany na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie Doktor Nauk Chemicznych, stopień uzyskany na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Od 2002 zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Technologii Drewna SGGW w

    czytaj więcej
  • dr hab.

    Zygmunt Jacek Zawistowski

    Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

    Katedra Zastosowań Informatyki

    +48 22 59 373 10

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • dr hab.

    Aldona Zawojska

    Wydział Nauk Ekonomicznych

    Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

    +48 22 59 340 36

    czytaj więcej
  • dr

    Tomasz Ząbkowski

    Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

    Katedra Informatyki

    czytaj więcej
  • dr hab.

    Marcin Zbieć

    Wydział Technologii Drewna

    Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

    +48 515 402 515

    czytaj więcej
  • dr inż.

    Paulina Zdanowska

    Wydział Inżynierii Produkcji

    Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

    880 31 789 9

    czytaj więcej
  • mgr inż.

    Anna Zdobych

    czytaj więcej
  • lek. wet.

    Łukasz Przemysław Zdrojkowski

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

    czytaj więcej
  • dr

    Edyta Zdunek-Zastocka

    Wydział Rolnictwa i Biologii

    Katedra Biochemii

    +48 22 59 325 77

    Wykształcenie: - magister biologii, specjalność biochemia, 1996, Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMCS w Lublinie - doktor nauk rolniczych, 2002, Katedra Biochemii, Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie Przebieg pracy naukowej: 1996 - 2002, asystent,

    czytaj więcej
  • mgr inż.

    Agnieszka Zdziechowicz

    Zastępca kierownika działu - Administracja Obiektów Sportowych

    +48 22 59 312 81

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • dr

    Andrzej Zembrzuski

    Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

    Katedra Informatyki

    +48 22 59 372 96

    czytaj więcej
  • dr hab.

    Małgorzata Ziarno

    Wydział Nauk o Żywności

    Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

    +48 22 59 376 66

    Zainteresowania naukowe: wzbogacanie produktów mleczarskich w składniki funkcjonalne, bakterie mlekowe i drobnoustroje probiotyczne, fermentacja żywności, bezpieczeństwo zdrowotne produktów mleczarskich, analiza i ocena jakości mleka i przetworów mlecznych, wegańskie alternatywy produktów

    czytaj więcej
  • dr hab.

    Tomasz Zielenkiewicz

    Wydział Technologii Drewna

    Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

    +48 22 59 386 42

    Doktor Nauk Chemicznych, stopień uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Od grudnia 2006 zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie (Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna). Specjalizuję się w pierwiastkowej analizie (spektrometria

    czytaj więcej
  • Zuzanna Zielinska

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

    czytaj więcej
  • Monika Zielinska

    Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

    Katedra Żywienia Człowieka

    czytaj więcej
  • mgr inż.

    Anna Zielińska

    Kierownik hotelu asystenckiego - Pokoje Gościnne "IKAR"

    337 00

    czytaj więcej
  • mgr

    Kamila Zielińska

    Wydział Nauk o Zwierzętach

    Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

    608 45 084 2

    czytaj więcej
  • dr inż.

    Dorota Zielińska

    Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

    Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

    czytaj więcej
  • dr inż.

    Marlena Zielińska-Górska

    Wydział Nauk o Zwierzętach

    Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

    czytaj więcej
  • dr

    Monika Zielińska-Sitkiewicz

    Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

    Katedra Ekonometrii i Statystyki

    czytaj więcej
  • dr

    Andrzej Zieliński

    Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

    Katedra Zastosowań Matematyki

    +48 507 017 634

    W 1976 r ukończyłem studia na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy magisterskiej pt. "Nieprzemienne pierścienie afiniczne", pisanej pod kierunkiem dra Jana Krempy. Od 1.10.1977 do chwili obecnej jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW, obecnie w

    czytaj więcej
  • prof. dr hab.

    Wojciech Zieliński

    Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

    Katedra Ekonometrii i Statystyki

    +48 22 59 372 40

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • dr hab.

    Piotr Zielonka

    Wydział Technologii Drewna

    Katedra Fizyki

    czytaj więcej
  • 22 59 35 5 40

    czytaj więcej
  • +48 22 59 310 07

    czytaj więcej
  • dr

    Marcin Ziółkowski

    Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

    Katedra Informatyki

    +48 732 972 039

    doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka zainteresowania naukowe - 1)Teoria kolejek (obsługi masowej) i jej zastosowanie w informatyce, w szczególności uogólnienia klasycznych modeli systemów kolejkowych związane z analizą modeli informatycznych o stochastycznym

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • inż.

    Ewa Znojek

    Wydział Rolnictwa i Biologii

    Katedra Botaniki

    czytaj więcej
  • Mariusz Zoltowski

    Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

    Katedra Inżynierii Budowlanej

    czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • czytaj więcej
  • dr hab.

    Witold Zychowicz

    Wydział Inżynierii Produkcji

    Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

    +48 22 59 345 21

    Po zakończeniu nauki w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Warszawie, w roku 1979 rozpocząłem studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej. Studiowałem na kierunku Technika Rolnicza i Leśna w ramach specjalności

    czytaj więcej
  • Teresa Zygmanowska

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Nauk Przedklinicznych

    czytaj więcej
  • dr hab.

    Wojciech Zygner

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej

    Katedra Nauk Przedklinicznych

    Dr hab. Wojciech Zygner Lekarz weterynarii, specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej Adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Wykształcenie: 1997-2003: Studia na Wydziale Medycyny

    czytaj więcej