Pracownicy

 • dr hab.

  Zbigniew Michał Karaczun

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  +48 22 59 320 61

  Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun jest profesorem w Katedrze Ochrony Œrodowiska SGGW w Warszawie. W ramach pracy naukowej Zbigniew Karaczun prowadzi badania w zakresie zarzšdzania œrodowiskowego, polityki zrównoważonego rozwoju, europeizacji polityki ekologicznej Polski oraz oddziaływania

  czytaj więcej