SGGW

11
marca
2019

Orientation Day dla studentów obcokrajowców w semestrze letnim 2018/19.

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o Orientation Day dla studentów obcokrajowców w semestrze letnim 2018/19.

25 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne 'Orientation Day 2019' dla osób rozpoczynających studia w SGGW w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, PAX oraz umów bilateralnych. Studentów powitał zespół Biura Współpracy Międzynarodowej. Spotkanie, na którym przedstawiano Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz przekazano istotne informacje dotyczące pobytu, zakwaterowania i studiów w Uczelni, prowadzili Kamil Guz i Małgorzata Szczęsna, koordynatorzy programu Erasmus+. Działania  studenckiego stowarzyszenia ESN (Erasmus Student Network) i form świadczonej pomocy dla studentów zagranicznych przedstawił przewodniczący ESN SGGW Martin Kamiński.

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 do SGGW przyjechało 129 osób reprezentujących 19 krajów. Z krajów europejskich studenci pochodzili z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Turcji i Włoch. Z krajów partnerskich (poza UE) studenci pochodzili z Albanii, Azerbejdżanu, Gruzji, Indonezji, Korei Południowej, Meksyku, Mongolii, Rosji, RPA, Serbii i Tajwanu.

W pierwszym tygodniu semestru letniego studenci uczestniczą w całodniowych warsztatach międzykulturowo-integracyjnych, mających na celu włączenie ich w życie Uczelni i społeczności akademickiej oraz udzielenie pomocy, niezbędnej przy przenoszeniu się z jednej kultury do drugiej.

Serdecznie witamy naszych nowych studentów i życzymy im powodzenia!