SGGW

13
czerwca
2017

Ogłoszono wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy

12 czerwca 2017 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbył się finał Rankingu Szkół Wyższych 2017 Perspektywy. W tym roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zdominowała ranking w kategoriach kierunków rolniczych, weterynaryjnych i tych związanych z żywieniem.

Ranking Perspektyw to od lat najpopularniejsze i najdokładniejsze zestawienie wyższych uczelni w Polsce. Cieszy się popularnością wśród maturzystów, uznaniem wśród naukowców, jest także doceniany za granicą. W jego Kapitule zasiadają wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, nauki i biznesu. Jej przewodniczący, prof. Michał Kleiber tuż przed ogłoszeniem tegorocznego Rankingu podkreślił, że coraz większą rolę zaczyna odgrywać nie zestawienie całościowe uczelni, ale poszczególnych kierunków: „Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach nawet najlepsze uczelnie mają kierunki lepsze i gorsze. A przecież z punktu widzenia absolwentów szkół średnich ważny jest kierunek […]. Gdybym był dzisiaj maturzystą, to patrzyłbym raczej na rankingi kierunków niż uczelni" – zaznaczył.

To dobra wiadomość dla SGGW, bo wiele spośród kierunków studiów tu prowadzonych wyróżniło się i uzyskało bardzo wysoką ocenę, zajmując czołowe miejsca w swoich kategoriach, a w konsekwencji pracując na wysoką pozycję całej uczelni jako uniwersytetu przyrodniczego. Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW został uznany za najlepszy wydział kształcący na kierunku rolnictwo, Wydział Leśny znalazł się na drugim miejscu w kategorii „kierunki rolnicze i leśne”. W kategorii kierunków o żywności i żywieniu SGGW zdeklasowała konkurencję: wydziały prowadzące tego typu studia – Wydział Nauk o Żywności oraz Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji – zdobyły pierwsze i drugie miejsce. Na wyróżnienie zasłużyła również dietetyka, która zajęła drugą pozycję w zestawieniu dla tego kierunku.

Na pierwszym miejscu znalazła się także weterynaria prowadzona na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz architektura krajobrazu, którą można studiować na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Drugą pozycję – z niewielką stratą do lidera – uzyskała zootechnika.

W tym roku zmieniono nieco metodologię tworzenia rankingu i uwzględniono w nim dwa nowe kryteria: „ekonomiczne losy absolwentów” mierzące „zatrudnialność” absolwentów oraz wysokość ich zarobków oraz „jakość przyjętych na studia” określający wyniki egzaminów maturalnych studentów 1 roku studiów. W pierwszym SGGW poradziła sobie bardzo dobrze, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu naszych absolwentów do radzenia sobie na rynku pracy. Drugi wskaźnik wprowadzono tylko pilotażowo do zestawienia kierunków dających tytuł magistra inżyniera.