SGGW

07
maja
2018

Obchody 65-lecia WNE SGGW

Społeczność Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW zaprasza na obchody 65-lecia powstania WNE. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” (ang. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy), w ramach której odbędzie się uroczysta sesja jubileuszowa podsumowująca działalność Wydziału, a także Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” (ang. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy) obędzie się w dniach 7-8 czerwca i stanowić będzie platformę wymiany poglądów środowiska naukowego z praktykami, zarówno z kraju jak i zagranicy, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zmieniających się potrzeb gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu, jego miejsca w teorii ekonomii oraz zmieniających się warunków i wyzwań stawianych przed tym sektorem gospodarki.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.65.wne.sggw.pl/

 

Zapraszamy!