Pracownicy

Krzysztof Zmarzłowski


dr

Krzysztof Zmarzłowski

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Katedra Informatyki

+48 22 59 372 9202/2012-dzisiaj

Katedra Informatyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie10/2007-02/2012

Doktorat na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Praca na stanowiskach specjalistycznych w IERiGŻ, Beaumanoir Groupe, ING UF

Publikacje

 1. Artykuły z Impact Factorem (Lista A Ministerstwa)

 2. Zmarzłowski K., Mazur P., Orłowski A.: Dynamics of a Polish Internet-Based Social Network. [w:] Acta Physica Polonica A, nr.4 vol. 117, Wyd. Instytut Fizyki PAN, 2010, str. 700-702,

 3. Mazur P, Zmarzłowski K., Orłowski A.: Genetic Algorithms Approach to Community Detection. [w:] Acta Physica Polonica A, nr.4 vol. 117, Wyd. Instytut Fizyki PAN, 2010, str. 703-705.

 4. Artykuły z listy B Ministerstwa

 5. Zmarzłowski K., Jałowiecki P.: Ocena zróżnicowania stanu szkolnictwa wyższego w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2006. [w:] Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 7 (2) – Wyd. SGGW, Warszawa, 2008, str. 13-22,

 6. Zmarzłowski K., Jałowiecki P.: Dynamika zmian liczby studentów i preferencji wyboru kierunków studiów w Polsce w latach 1991-2006. [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X Zeszyt 1. – Wyd. Wieś Jutra, Warszawa-

 7. Augustyńska-Grzymek I., Cholewa M., Dziwulski M., Orłowski A., Skarżyńska A., Ziętek I., Zmarzłowski K.: Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów rolniczych w 2007 roku – wyniki badań w systemie AGROKOSZTY. (Zagadnienia Ekonomiki Rolnej), IE

 8. Zmarzłowski K., Orłowski A.: Prognozy produkcji wybranych wyrobów alkoholowych w Polsce na lata 2009 -2010. [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, – Wyd. Wieś Jutra, Warszawa-Poznań-Olsztyn, 2009, str. 413-418,

 9. Zmarzłowski K., Dziwulski M.: Cynniki różnicujące dochody wybranych produktów rolniczych w 2007 roku. [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, – Wyd. Wieś Jutra, Warszawa-Poznań-Olsztyn, 2009, str. 285-290,

 10. Augustyńska-Grzymek I., Cholewa M., Dziwulski M., Orłowski A., Skarżyńska A., Ziętek I., Zmarzłowski K.: Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów rolniczych w 2008 roku – wyniki badań w systemie AGROKOSZTY. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2 kwa

 11. Zmarzłowski K., Jałowiecki P., Orłowski A., Woźniakowski T.: Porównanie ocen zróżnicowania szkolnictwa wyższego w latach 1999-2006 w Polsce na podstawie różnych metod normalizacji danych. Polityki europejskie, finanse i marketing, nr 2, Zeszyty Naukowe wy

 12. Zmarzłowski K., Orłowski A.: Zmiany na rynku wyrobów spirytusowych w latach 1999-2009 [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, – Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2012, Zeszyt 1,

 13. Zmarzłowski K., Orłowski A.: Zarządzanie informacją na temat produktów rolnych na podstawie systemu zbierania danych Agrokoszty [w:] Information systems in managment, Wyd. SGGW, 2013,

 14. Zmarzłowski K., Jałowiecki P.: Zmiany na rynku wina w Polsce w latach 1999-2009. [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Zeszyt 4, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa-Rzeszów, 2013

 15. Zmarzłowski K., Orłowski A.: Zarządzanie informacją na temat produktów rolnych na podstawie systemu zbierania danych Agrokoszty [w:] Information systems in managment, Wyd. SGGW, 2013,

 16. Krzysztof Zmarzłowski, Emilia Stola,: Wpływ Źródeł finansowania na wyniki działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011

 17. Artykuły inne i monografie

 18. Zmarzłowski K., Żekało A.: Diversification of economic effects of milk production in selected group of organic and conventional farms in Poland in 2006-2007, Linking competitiveness with equity and sustainability: new ideas for the socio-economic developm

 19. Orłowski A., Zmarzłowski K.: Statystyczna analiza zróżnicowania nadwyżek bezpośrednich wybranych produktów rolniczych [w:] Produkcja koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku (red. A. Skarżyńska). – Wyd. IERiGŻ-PIB, W

 20. Orłowski A., Zmarzłowski K.: Statystyczna analiza zróżnicowania nadwyżek bezpośrednich wybranych działalności w zależności od skali uprawy w 2007 roku [w:] Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2007 roku (red. A. Skarżyńska). – Wyd. IE

 21. Orłowski A., Zmarzłowski K.: Nadwyżka bezpośrednia działalności produkcji roślinnej w ujęciu gradacyjnej analizy danych [w:] Produkcja koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku (red. A. Skarżyńska). – Wyd. IERiGŻ-PIB,

 22. Zmarzłowski K., Orłowski A.: Nadwyżka bezpośrednia działalności produkcji roślinnej w ujęciu gradacyjnej analizy danych [w:] Produkcja koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku (red. A. Skarżyńska). – Wyd. IERiGŻ-PIB,

 23. Zmarzłowski K., Orłowski A.: Statystyczna analiza zróżnicowania wybranych kategorii kosztowych i dochodowych [w:] Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2008 roku (red. A. Skarżyńska). – Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2009, str. 78-99,

 24. Goraj L., Płonka R., Zmarzłowski K.: Poziom i struktura dochodów rodzin z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w 2006 roku. – Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007, str.40

 25. Mikołajczyk I., Zmarzłowski K.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku, REGION FADN 785 POMORZE I MAZURY, Część I. Wyniki standardowe. – Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, str. 63,

 26. Mikołajczyk I., Zmarzłowski K.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku, REGION FADN 785 POMORZE I MAZURY, Część II Analiza wyników standardowych. – Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, str. 49,

 27. Goraj L., Michalak P., Zmarzłowski K.: Poziom i struktura dochodów rodzin z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w 2007 roku. – Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009, str. 43,

 28. Mikołajczyk I., Zmarzłowski K.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku, REGION FADN 785 POMORZE I MAZURY, Część I. Wyniki standardowe. – Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, str. 63,

 29. Mikołajczyk I., Zmarzłowski K.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku, REGION FADN 785 POMORZE I MAZURY, Część II Analiza wyników standardowych. – Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, str. 49,

 30. Osuch D., Zmarzłowski K.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku, REGION FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część I. Wyniki standardowe. – Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009, str. 61,

 31. Osuch D., Zmarzłowski K.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku, REGION FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część II Analiza wyników standardowych. – Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2009, str. 49,

 32. Osuch D., Zmarzłowski K.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, REGION FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część I. Wyniki standardowe. – Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010, str. 63,

 33. Osuch D., Zmarzłowski K.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, REGION FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część II Analiza wyników standardowych. – Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2010, str. 41,

 34. Zmarzłowski K.,: Infrastruktura informatyczna a agrobiznes. Agro Trendy, Warszawa, marzec 2010, nr 3, str. 20 - 21.

 35. Wystąpienia konferencyjne

 36. Referat: Porównanie ocen zróżnicowania szkolnictwa wyższego w latach 1999-2006 w Polsce na podstawie różnych metod normalizacji danych. – konferencja: Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno-społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europej

 37. Poster: Evolution of Internet – based social networks – konferencja zagraniczna: Evolution and Physics-Concepts, Models and Applications, Physikzentrum, Bad Honnef, Niemcy, 21-23 styczeń 2008,

 38. Poster: Community detection in social network via evolution algorithms – konferencja zagraniczna: Evolution and Physics-Concepts, Models and Applications, Physikzentrum, Bad Honnef, Niemcy, 21-23 styczeń 2008,

 39. Referat: Prognozy produkcji wybranych wyrobów alkoholowych w Polsce na lata 2009 -2010. – konferencja: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERIA), Olsztyn 8-10 wrzesień 2009,

 40. Referat: Diversification of economics effects of milk production in selected group of organic and conventional farms in Poland in 2006-2007. – 7th European Rural Development Network Conference (7 międzynarodowa konferencja ERDN), Debrecen, Węgry 29-