Pracownicy

Piotr Swacha


dr

Piotr Swacha

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 348 31

PIOTR SWACHA, dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce funkcjonowania powojennego ruchu ludowego, działalności cenzury względem pism politycznych w okresie PRL oraz zastosowania analizy sieci społecznych w badaniach politologicznych.

Publikacje

 1. Wykaz publikacji 2016

 2. Monografie:

 3. Swacha P., Polityka informacyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego 1945-1947, 238 s., Oficyna Wydawnictwa ASPRA-JR, Warszawa 2010.

 4. Współredagowanie prac zbiorowych:

 5. Herudziński T., Swacha P. (red.), Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016.

 6. Artykuły w czasopismach punktowanych:

 7. Swacha P., Censorship in the PSL press within the period of the 1946 referendum and the Legislative Sejm election, Folia Litteraria Polonica numer tematyczny: Censorship in the People’s Republic of Poland, 7(37) 2016, s. 5-17.

 8. Swacha P., Pismo regionalne i Polski Październik, Zeszyty Prasoznawcze 2015, nr 3.

 9. Swacha P., Bezpieczeństwo energetyczne Polski w koncepcjach programowych oraz wystąpieniach parlamentarnych przedstawicieli PSL (2001-2011), Myśl Ludowa 2015, nr 7, s. 59-76.

 10. Swacha P., Model of athletes political commitment in "Przegląd Sportowy" (1948-1956),Studia Humanistyczno-Społeczne 2015, nr 10, s. 75-94.

 11. Swacha P., Obraz państw bloku radzieckiego oraz świata kapitalistycznego na łamach "Przeglądu Sportowego" (1948-1953), Studia Medioznawcze 2014, nr 1, s. 129-147.

 12. Swacha P., Cenzura wobec problematyki "odwilży" 1956 roku na łamach Gazety Poznańskiej, Zeszyty Prasoznawcze 2014, T. 57, nr 1, s. 76-93.

 13. Swacha P., Zastosowanie analizy sieci społecznych w badaniach elit parlamentarnych (na przykładzie eurodeputowanych z Polski), Przegląd Europejski 2014, nr 2, s. 9-25.

 14. Swacha P., Proces Romkowskiego, Różańskiego i Fejgina na falach Radia Wolna Europa oraz Polskiej Sekcji Radia BBC, Studia Humanistyczno-Społeczne 2014, nr 9, s. 107-121.

 15. Swacha P., Społeczno-demograficzny obraz polskich eurodeputowanych siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego, Przegląd Europejski 2013, nr 3, s. 28-48.

 16. Swacha P., Podobas I., 1% of income tax for non profit organizations in Poland, Kultura i Edukacja 2011, nr 6, s. 172-193.

 17. Swacha P., Polskie Stronnictwo Ludowe w Wielkopolsce (1945-1947), Społeczeństwo i Polityka 2011, nr 4, s. 24-39.

 18. Swacha P., Wydział Prasy i Propagandy Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945-1947, Rocznik Nauk Politycznych 2010, nr 12, s. 57-79.

 19. Swacha P., Kampania prasowa ZSL przed wyborami 4 czerwca 1989 roku, Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 2006, nr 34, s. 229-242.

 20. Swacha P., Komunikaty Polskiego Stronnictwa Ludowego jako element zmagań ludowców z komunistyczną cenzurą, Roczniki Dziejów Polskiego Ruchu Ludowego 2008, nr 35, s. 127-141.

 21. Swacha P., Referendum 1946 roku. Medialny obraz "sukcesu" władzy, Rocznik Nauk Politycznych; 2006, nr 7, s. 343-361.

 22. Artykuły w monografiach zbiorowych:

 23. Swacha P., United People`s Party Activists in the Central Power Elite in Poland (1949-1989), [w:] The Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda, red. S. Radu, C. Budeanca, Berlin 2016, s. 135-155.

 24. Swacha P., Socio-demographic characteristic of Polish Peasant Party`s senators (1991-2011) [w:] The Directions in the Transformation and the Evolution of Peasant Movement in Poland, Europe and the World in the 20th and 21st Century, vol 2: Peasant Movemen

 25. Swacha P., Kampania wyborcza kandydatów na urząd burmistrza Piaseczna w świetle prasy lokalnej [w:] Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, red. T. Herudziński, P. Swacha, Warszawa 2016, s. 194-204.

 26. Swacha P., Obchody Święta Niepodległości w 2012 roku w świetle prasy polskiej (w perspektywie framingu), [w:] Komunikacja społeczna - tendencje, problemy, wyzwania, red. Monika Podkowińska, Warszawa 2014, s. 71-88.

 27. Swacha P., Koncepcje przezwyciężenia kryzysu ekonomicznego w publikacjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej (2009-2012), [w:] Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności : Państwo - forma, rola i zadania, pod red. Janusza Gm

 28. Swacha P., Bezpieczeństwo energetyczne w koncepcjach programowych ALDE, [w:] Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, pod red. W. Walkiewicza, Warszawa-Białystok 2015, s. 355-368.

 29. Swacha P., Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i w Europie. T2 Idee, organizacje, środowisko, pod red. F. Kampki, S. Stępki, Warszawa 2012, s. 391-406.

 30. Swacha P., Koncepcje bezpieczeństwa energetycznego Europy w publikacjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej, [w:] Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności: ziemia, rolnictwo, bezpieczeństwo, pod red. J. Gmitruka, A. Indras

 31. Swacha P., Kapitał społeczny w Polsce, [w:] Badania społeczne środowiska polityków społecznych, pod red. Katarzyny Głąbickiej i Marii Gagackiej, Radom 2011.

 32. Swacha P., Cenzura wobec prasy Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1947), [w:] Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956, pod red. Rafała Habielskiego, Dominiki. Rafalskiej, Warszawa 2010, s. 137-154.

 33. Swacha P., Dyskusje prasowe o nowym wizerunku ZSL (1988-1989), [w:] Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009), pod red. J. Gmitruka, A. Indraszczyka, S. Stępki, Warszawa 2010, s. 73-86.

 34. Swacha P., Totalitaryzm komunistyczny w świetle prasy Stronnictwa Ludowego „Roch”, [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1939-1945): wieś polska między dwoma totalitaryzmami. T3, pod red J. Gmitruka i E. Leniart, Warszawa 2009, s. 233-243.

 35. Swacha P., Cenzura komunistyczna instrumentem walki politycznej ze Stanisławem Mikołajczykiem, [w:] Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość: myśl i działalność polityczna Stanisława Mikołajczyka, pod red. Janusza Gmitruka, Warszawa 2007, s. 235-262.

 36. Swacha P., Ruchy agrarne Europy Środkowej w publicystyce PSL (1945-1947), [w:] Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, tom 2 - W podzielonej Europie, Pułtusk-Warszawa 2007, s. 209-2018.