Pracownicy

Stanisław Stępka


dr hab.

Stanisław Stępka

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 348 00

Dr hab. Stanisław Stępka, prof. SGGW. Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w SGGW od października 2003 roku. Jego główne kierunki działalności naukowej koncentrują się na historii społeczno-politycznej Polski XX w., dziejach wsi i ruchu ludowego, w tym biografii Stanisława Mikołajczyka oraz problematyce regionalnej.

Publikacje

  1. Stanisław Stępka jest autorem ponad stu publikacji, m. in. Stanisław Mikołajczyk w Stronnictwie i w Parlamencie (1945-1947), Szreniawa 1992; Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1955-1959. Wybór dokumentów, Warszawa 1994; W imieniu Stronnictwa i Między