Pracownicy

Yuriy Plyska


dr

Yuriy Plyska

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Edukacji i Kultury

+48 22 59 347 36Dr Jurij Płyska (Yuriy Plyska); doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Edukacji Muzycznej Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Równem (Ukraina), adiunkt w Katedrze Edukacji i Kultury Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Kierownik Zakładu Historii Edukacji. Autor publikacji poświęconych kompetencjom nauczycieli, ich osobowości, uczestnictwu w kulturze, edukacji międzykulturowej oraz pedeutologii. Autor tłumaczeń literatury naukowej polskiej na język ukraiński.tel. +48 22 59 347 36,

e-mail: yuriy_plyska(at)sggw.pl