Pracownicy

Ryszard Oleszczuk


dr hab.

Ryszard Oleszczuk

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

+48 22 59 353 64mgr inż. SGGW w Warszawie, inzynieria œrodowiska, 1994

dr inż. SGGW w Warszawie, nauki rolnicze, kształtowanie œrodowiska, 1998

dr hab. inż. SGGW w Warszawie, nauki rolnicze, ochrona

i kształtowanie œrodowiska, 2011

ocena właœciwoœci fizycznych, retencyjnych i hydraulicznych gleb torfowo-murszowych,

ocena funkcjonowania dolinowych systemów melioracyjnych,

gospodarka wodna gleb dolinowych

analiza zmian geometrii gleb torfowych

Publikacje

 1. 1. OLESZCZUK R., BRANDYK T., SZATYŁOWICZ J., 1998: Analiza możliwości zastosowania metody TDR do pomiaru uwilgotnienia w glebie torfowo-murszowej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. z. 458: 263-274.

 2. 2 KIM D.J. CHOI S.I. OLESZCZUK R., FEYEN J., KIM H.S. 2000: Determination of moisture content in a deformable soil using time-domain reflectometry (TDR). European Journal of Soil Science 51, 119-127.

 3. 3. OLESZCZUK R., SZATYŁOWICZ J., BRANDYK T., GNATOWSKI T., 2000: An analysis of the influence of shrinkage on water retention characteristics of fen peat-moorsh soil. Suo 51(3): 139-147.

 4. 4 BRANDYK T., SZATYŁOWICZ J., OLESZCZUK R., GNATOWSKI T., 2002: Water-related physical attributes of organic soils. w: Organic soils and peat materials for sustainable agriculture. (wyd. L. E. Parent, P. Ilnicki), CRC Press: 33-66..

 5. 5. OLESZCZUK R., BOHNE K., SZATYŁOWICZ J., BRANDYK T., GNATOWSKI T., 2003: Influence of load on shrinkage bahaviour of peat soils. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 166: 220-224.

 6. 6. OLESZCZUK R., BRANDYK T., GNATOWSKI T., SZATYŁOWICZ J., 2004: Calibration of TDR for moisture determination in peat deposits. International Agrophisics 18(2): 145-151.

 7. 7. OLESZCZUK R., BRANDYK T., SZATYŁOWICZ J., GNATOWSKI T., SZEJBA D., 2005: Określenie natężenia przepływu wody przez drzewka brzozy na glebie torfowo-murszowej przy zastosowaniu metody „sap-flow”. Przegl. Nauk. Inż. i Kszt. Œrod. 2(32): 72-80.

 8. 8. OLESZCZUK R., GNATOWSKI T., BRANDYK T., SZATYŁOWICZ J., 2007: Calibration of TDR for moisture content monitoring in moorsh layers. [W:] T. Okruszko, E. Maltby, J. Szatyłowicz, D. Mirosław-Œwištek, W. Kotowski, (ed.) "Wetlands: modelling, monitoring, ma

 9. 9. OLESZCZUK R., BRANDYK T., GNATOWSKI T., SZATYŁOWICZ J., KAMIŃSKI J., 2008: The comparison of soil moisture content changes in the moorsh layer under shrubs and grass vegetation. Agronomy Research, 6(1):141-148.

 10. 10. GNATOWSKI T., OLESZCZUK R., SZATYŁOWICZ J., BRANDYK T. 2008: Analysis of retention and hydraulic properties in peat-moorsh soil. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, No. 3A: 211-215.

 11. 11. OLESZCZUK R., REGINA K., SZAJDAK K., HŐPER H., MARYGANOVA V., 2008: “Impact of agricultural utilization of peat soils on the greenhouse gas balance” w: “Peatlands and climate change” M. Strack (wyd.), Międzynarodowe Stowarzyszenie Torfowe, Jyvaskyla,

 12. 12. OLESZCZUK R., 2011: Analiza charakterystyk zmian objętości odwadnianych i nawadnianych gleb torfowisk niskich. Rozpr. nauk. Wyd. SGGW, 138 s.