Pracownicy

Ewa Maria Muszyńska


dr inż.

Ewa Maria Muszyńska

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Botaniki

+48 22 59 326 54WYKSZTAŁCENIE2011-2015 studia doktoranckie na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin)2007-2011 studia I i II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (Wydział Ogrodniczy, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin)2005-2007 Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych2003-2008 studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin)ZATRUDNIENIEOd X.2016 asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Botaniki Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieIII.2016-IX. 2016 Starszy referent techniczny w Katedrze Botaniki Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGWX.2015-II.2016 Laborant na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Publikacje

  1. Muszyńska E., Hanus-Fajerska E., Koźmińska A. 2018. Differential Tolerance to Lead and Cadmium of Micropropagated Gypsophila fastigiata Ecotype. Water, Air and Soil Pollution, 229:42.

  2. Muszyńska E., Hanus-Fajerska E., Ciarkowska K. 2018. Studies on lead and cadmium toxicity in Dianthus carthusianorum calamine ecotype cultivated in vitro. Plant Biology, DOI 10.1111/plb.12712.

  3. Koźmińska A., Wiszniewska A., Hanus-Fajerska E., Muszyńska E. 2018. Recent strategies of increasing metal tolerance and phytoremediation potential using genetic transformation of plants. Plant Biotechnology Reports, 12: 1 - 14.

  4. Muszyńska E., Hanus-Fajerska E. 2017. In vitro multiplication of Dianthus carthusianorum calamine ecotype with the aim to revegetate and stabilize polluted wastes. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 128: 631-640.

  5. Muszyńska E., Hanus-Fajerska E., Piwowarczyk B., Augustynowicz J., Ciarkowska K., Czech T. 2017. From laboratory to field studies – the assessment of Biscutella laevigata suitability to biological reclamation of areas contaminated with lead and cadm

  6. Wiszniewska A., Muszyńska E., Hanus-Fajerska E., Smoleń S., Dziurka M., Dziurka K. 2017. Organic amendments enhance Pb tolerance and accumulation during micropropagation of Daphne jasmine. Environmental Science and Pollution Research, 24 (3): 2421-2431.

  7. Ciarkowska K., Hanus-Fajerska E., Gambuś F., Muszyńska E., Czech T. 2017. Phytostabilization of Zn-Pb ore flotation tailings with Dianthus carthusianorum and Biscutella laevigata after amending with mineral fertilizers or sewage sludge. Journal of Environ

  8. Wiszniewska A., Hanus-Fajerska E., Muszyńska E., Smoleń S. 2017. Comparative Assessment of Response to Cadmium in Heavy Metal-Tolerant Shrubs Cultured In Vitro. Water, Air, and Soil Pollutution, 228: 304.