Pracownicy

Piotr Latocha


dr hab.

Piotr Latocha

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Ochrony Środowiska

+48 22 59 320 62Wykształcenie:

1987 Mgr inż. Architekt Krajobrazu

1999 dr nauk rolniczych

2011 dr hab. nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa (specjalność dendrologia)Zatrudnienie:

1987-1988 Telas sp z o.o.

1988-1991 Biuro projektów 'Warcent', Warszawa, ul. Okrzei

1991- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieNajważniejsze badania i osiągnięcia:

Do 2005 roku praca nad szerszym wprowdzeniem roślin okrywowych do zieleni miejskiej. badania przydaności nowych taksonów do warunków Polski centralnej.

Od 2005 badania nad introdukcją aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta) i jej mieszańców do uprawy komercyjnej. W ramach tych prac przeprowadzono liczne pionierskie badania nad jakością owoców i technologią komercyjnej uprawy. uzyskano własne odmiany, które wprowadzono do obrotu ogrodniczego a niektóre są w rejestracji w COBORU. Od 2010 roku prowadzona jest szeroka współpraca z sadownikami mająca na celu opracowanie technologii uprawy aktinidii w warunkach plantacji.

Publikacje

 1. Research papers

 2. Latocha P. 1999. Obserwacje mrozoodporności 31 gatunków i odmian roślin okrywowych w warunkach polowych (1995-1998) Roczn. Dendrol. 47, 1999: 155-164.

 3. Latocha P. 2002. Cost comparison initial and maintenance costs of lawns and ground cover plants Ann. Warsaw Agricult. Univ. -SGGW, Horticulture Landscape Architecture 23: 39-42

 4. Latocha P., Olszewska-Kaczyńska I. 2003. Preliminary morphological, chemical and sensory analyses of fruit of different actinidia genotypes (Actinidia Lindl.) Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW Horticult. Landsc. Architect. 24: 91-104.

 5. Olszewska-Kaczyńska I., Latocha P. 2004. Preliminary pollen assessment of different actinidia genotypes (Actinidia Lindl.) Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW Horticult., Landsc. Architect. 25: 239-244.

 6. Borowski J. Latocha P. 2006. Dobór drzew i krzewów do warunków przyulicznych Warszawy i miast centralnej Polski. Roczn. Dendrol. 54: 83-93.

 7. Latocha P. 2007. The comparison of some biological features of Actinidia arguta cultivars fruit. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.-SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 28: 105-109.

 8. Latocha P., Batorska A. 2007. The influence of irrigation system on growth rate and frost resistance of chosen ground cover plants on extensive green roofs. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.-SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 28: 131-137.

 9. Krupa T., Latocha P. 2007. Aktywność przeciwutleniająca oraz zawartość witaminy C i związków fenolowych w owocach różnych genotypów aktinidii (Actinidia Lindl.) Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 5(54): 237-244.

 10. Latocha P., Krupa T. 2007. Morphological, chemical and sensory analyses of promising genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) obtained in the breeding programme at SGGW. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.-SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 28: 111-1

 11. Latocha P., Krupa T. 2007. The sensory evaluation of the new Actinidia (hardy kiwifruit) genotypes. Acta horticulturae et regiotecturae 10: 49-52.

 12. Latocha P. Krupa T. 2008. The mineral composition of new genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) bread at SGGW. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.-SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 29: 105-110.

 13. Latocha P. 2008. Observations of the frost resistance and spring frost sensibility of a fiew cultivars of Actinidia grown in central Poland Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.-SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 29: 111-120.

 14. Latocha P, Królikowska K. 2008. The observation of frost resistance and growth rate of some chosen ground cover shrubs in street conditions in Warsaw. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.-SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 29: 121-130.

 15. Latocha P., Ciechocińska M., Pietkiewicz St., Kalaji M.H. 2009: Preliminary assessment of Vapor GardŸ on Actinidia arguta physiological condition in drought stress. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.– SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 30: 149-159.

 16. Latocha P., Krupa T., Wołosiak R., Worobiej E., Wilczak R. 2010: Antioxidant activity and chemical difference in fruit of different Actinidia sp. International Journal of Food Science and Nutritions. 61 (4): 381-394.

 17. Latocha P., Jankowski P., Radzanowska J. 2011: Genotypic difference in postharvest characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrids), as a new commercial crop Part I. Sensory profiling and physicochemical differences Food Research Inte

 18. Latocha P. Jankowski P. 2011: Genotypic difference in postharvest characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrids), as a new commercial crop Part II. Consumer acceptability and its main drivers Food Research International, 44: 1946-19

 19. Krupa, T., Latocha P., Liwińska A. 2011: Changes of physicochemical quality, phenolics and vitamin C content in hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) during storage. Scientia Horticulturae, 130 (2011): 410-417.

 20. Sala-Rejczak K., Chodorska M., Nowak P., Paduch-Cichal E., Szyndel M.S., Latocha P. 2012. Occurrence of garlic and actinidia viruses in Poland. Journal of Agricultural Sciences, Acta Agraria Debreceniensis, 50:101-104.

 21. Latocha P. 2012. Some morphological and biological features of 'Bingo' new hardy kiwifruit cultivar from Warsaw University of Life Sciences (WULS) in Poland. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 60: 61-67.

 22. Latocha P., Wołosiak R., Worobiej E., Krupa T. 2013: Clonal differences in antioxidant activity and bioactive constituents of hardy kiwifruit (Actinidia arguta) and its year-to-year variability Journal of the Science of Food and Agriculture 93: 1412-1419.

 23. Latocha P., Krupa T., Jankowski P., Radzanowska J. 2014. Changes in postharvest physicochemical and sensory characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) after cold storage under normal versus controlled atmosphere. Postharvest Biol

 24. Latocha P., Łata B., Stasiak A. 2015. Phenolics, ascorbate and the antioxidant potential of kiwiberry vs. common kiwifruit: the effect of cultivar and tissue type Journal of Functional Foods 19: 155-163.

 25. Latocha P, Debersaques F, Decorte J. 2015.Varietal differences in mineral composition of kiwiberry (Actinidia arguta). Acta Horticulturae 1096: 479-486.

 26. Cossio F, Debersaques F, Latocha P. 2015. Kiwiberry (Actinidia arguta): new perspectives for a great future. Acta Horticulturae, 1096: 423-434.

 27. Debersaques F, Mekers O, Decorte, J, Van Labeke MC, Schoedl-Hummel K, Latocha, P. 2015. Challenges faced by a commercial kiwiberry (Actinidia arguta Planch.) production, Acta Horticulturae 1096: 435-442.

 28. Leontowicz H, Leontowicz M, Latocha P, Jesion I, Park Y-S, Katriche E, Barasche D, Nemirovskie A, Gorinsteine S. 2016 Bioactivity and nutritional properties of hardy kiwi fruit Actinidia arguta in comparison with Actinidia deliciosa ‘Hayward’

 29. Drzewiecki J, Latocha P., Leontowicz H, Leontowicz M, Park YS, Najman K., Weisz M, Ezra A, Gorinstein S. 2016. Analytical methods applied to characterization of Actinidia arguta, Actinidia deliciosa and Actinidia eriantha kiwi fruit cultivars. Food Anal

 30. Leontowicz M., Leontowicz H., Jesion I., Bielecki W., Najman K., Latocha P., Park Y-S., Gorinstein S. 2016. Actinidia arguta supplementation protects aorta and liver in rats

 31. with induced hypercholesterolemia. Nutrition Research 36(11): 1231-1242.

 32. Swoczyna T., Latocha P. 2016. Durability of 20 ground-covering woody species in road-side planting in Warsaw, Poland. Acta horticulturae et regiotecturae 2: 38-41. 2017

 33. Latocha P. 2017. The Nutritional and Health Benefits of Kiwiberry (Actinidia arguta) - A Review. Plant Foods for Human Nutrition 72(4): 325-334.

 34. Skripczenko N., Latocha P. 2017. The genesis and current state of Actinidia collection in M. M. Grishko National Botanical Garden in Ukraine. Polish Journal of Natural Sciences 32(3): 513-525.

 35. Stefaniak J, Wrochna M, Krupa T, Latocha P, Łata B. 2017. Effect of Kiwiberry Pre-storage Treatments on the Fruit Quality During Cold Storage. Zemdirbyste-Agriculture 104: 235-242.

 36. Stefaniak J, Stasiak A , Latocha P, Łata B. 2017. Effect Of Nitrogen Fertilization on Actinidia arguta Plants Vigour and Soil Characteristics. Journal of International Scientific Publications - Agriculture & Food 5: 314-323.

 37. Stasiak A, Stefaniak J, Łata B, Latocha P. 2017. Efficiency of A. arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex. Miq. Pollination Using A. deliciosa Pollen. Journal of International Scientific Publications - Agriculture & Food 5: 178-187.

 38. Bialik M, Gondek E, Wiktor A, Latocha P, Witrowa-Rajchert D. 2017. Mathematical modeling of Actinidia arguta (kiwiberry) drying kinetics. Agricultural Engineering 21(4): 107-117.

 39. Bialik M, Lasota M., Wiktor A, Latocha P, Witrowa-Rajchert D., Gondek E. 2017. Kinetyka rehydracji suszy owoców mini kiwi (Actinidia arguta). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 591: 3-12.

 40. Monography or chapter of monography

 41. Latocha P. 2000. Różnorodność środowiska przyrodniczego jako szansa poprawy warunków życia w mieście [w] Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków Zeszyty Naukowe Ins. Proj. Urb. Politechniki Krakowskiej : 23-28.

 42. Zaraś E., Latocha P. 2000. Charakterystyka i rodowód roślin okrywowych. Rośliny okrywowe w naturze i podział ze względu na przynależność do grup morfologicznych i charakter tworzonej okrywy. Przyroda i Miasto T. III : 175-188, wyd. SGGW.

 43. Zaraś E., Latocha P. 2000. Okrywowe krzewy liściaste i iglaste jako elementy korzystnie wpływające na środowisko miejskie. Przyroda i Miasto T. III : 189-202, wyd. SGGW.

 44. Latocha P. 2002 Rośliny okrywowe w ekstremalnych warunkach miejskich – korzyści i ryzyko ich stosowania. Przyroda i Miasto T. IV : 221-225, wyd. SGGW.

 45. Borowski J., Latocha P. 2005. Zastosowanie roślin pnących i okrywowych. str.170, ark 8,5 wyd. SGGW, ISBN 83-7244-638-5.

 46. Latocha P. 2005. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. III - Drzewa i krzewy iglaste str.127, ark 6,4, wyd. Hortpress, ISBN 83-89211-42-4.

 47. Latocha P. 2006. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. IV- Drzewa i krzewy liściaste str. 376 ark. 18,8, wyd. Hortpress, ISBN 83-89211-62-9.

 48. Latocha P. 2006. Aktinidia roślina ozdobna i owocowa, str. 80 ark. 4, wyd. Hortpress, ISBN 83-89211-77-7.

 49. Latocha P. 2006 Aktinidia jako ciekawa i wartościowa roślina owocowa nadająca się do uprawy w Polsce [w] Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych [Tomala K. red.]: 69-79, wyd. BASF.

 50. Pieniążek Z., Latocha P. 2007. Stan istniejący i możliwości rozwoju zieleni dachowej w Polsce. Przyroda i Miasto t. X cz. 2, s: 212-224, wyd. SGGW.

 51. Krupa T., Latocha P. 2007. Quality of new genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.);Improvement of fruit, small fruit, nuts and vine assortment under present management conditions: 275-279.

 52. Latocha P., Krupa T. 2008. Effects of CPPU application on development of fruits of different Actinidia genotypes and their quality [w] Biostimulators in Modern Agriculture [Sadowski A. ed]: 60; 67, wyd. Wieś Jutra.

 53. Krupa T., Latocha P. 2008. Aktinidia alternatywna roślina dla mniejszych plantacji [w] Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych [Tomala K. red.]: 117-125, wyd. Plantpress.

 54. Latocha P. 2010. Morfologia oraz wartość użytkowa owoców aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch ex. Miq., A. arguta × A. purpurea Rehd. Str. 108. ark. 5,4; wyd. Wieś Jutra ISBN 978-83-89503-82-4.

 55. Latocha P. 2010. Magnolie. wyd. Działkowiec str. 64. ISBN 9788389615688.

 56. Latocha P. 2014. Systematik und Geschichte der Kiwikultur, die Kiwibeere im Jahreslauf, Kiwibeeren – kleine „Vitalstoffbomben” fuer die Gesundheit, Auswahl von Sorten/Selektionen und Ziel keuenftiger Zuechtung in Warschau. [w] Pomologenv

 57. Borowski J., Latocha P. 2014. Rośliny pnące i okrywowe w architekturze krajobrazu. SGGW, Wyd. 2 - poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo SGGW

 58. Pirc H., Latocha P. 2015. Strahlengriffelgewächse (Actinidiaceae) [w] Enzyklopädie der Wildobst- und seltenen Obstarten. Leopold Stocker Verlag Graz-Stuttgart, Niemcy : 17-41. ISBN 978-3-7020-1515-2.

 59. Latocha P. 2015. Możliwości towarowej produkcji owoców aktinidii – MiniKiwi [w] Czynniki wpływające na plonowanie i jakość roślin sadowniczych. Tomala K. [red] Wydawnictwo BASF Sp. z o.o., 8: 31-44. Warszawa, 15-16 stycznia 2015. ISBN 978-83-64729-

 60. Krupa T., Adamczyk K., Latocha P., Łata B. 2016. Wpływ zabiegów pozbiorczych na jakość owoców minikiwi po przechowywaniu [w] Czynniki wpływające na plonowanie i jakość roślin sadowniczych. Tomala K., Skoczyńska A. [red] Wydawnictwo Hortpress, 23: 119-128

 61. Latocha P., Łata B., Krupa T., Stasiak A., Stefaniak J. 2016. Wstępna ocena wzrostu i plonowania wybranych odmian aktinidii ostrolistnej w warunkach centralnej Polski [w] Czynniki wpływające na plonowanie i jakość roślin sadowniczych. Tomala K., Skoczyńs

 62. Swoczyna T., Borowski J., Latocha P. 2016. Wpływ warunków pogodowych na wzrost młodych drzew miejskich. [w] Tereny zieleni wobec zmian klimatu. [Kosmala red.] s: 163-171. Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. ISBN: 978-83-945245-0-

 63. Kosmala A.M., Latocha P., Gawryszewska B., Żołnierczuk M., 2016. Poradnik pisania pracy dyplomowej na kierunku architektura krajobrazu. Wyd. SGGW. ISBN 978-83-7583-694-3.

 64. Latocha P. 2017. MiniKiwi uprawa w warunkach Polski. Wyd. Plantpress sp. z o.o. ISBN 978-83-64729-51-5. Str. 134.

 65. Latocha P. 2017. Architektura krajobrazu cz. 6, Rośliny ozdobne, Drzewa i krzewy iglaste; Drzewa i krzewy liściaste. Wyd. Hortpress Sp. z o.o. ISBN 978-83-65782-12-0 [Podręcznik do zawodu technik architektury krajobrazu, nr ew. 8/2017] Str. 328.

 66. Publikacje popualrno-naukowe i popularyzujące

 67. Latocha P. 2000. Zamiast trawnika, Administrator 5: 19-22. Wyd. C.O.I.B. Warszawa

 68. Latocha P. 2000. Rośliny okrywowe na terenach zurbanizowanych Budownictwo Fachowe 5: 18-19. Wyd. Bertelsmann, Warszawa

 69. Latocha P. 2000. A może Actinidia? Sad Nowoczesny 9: 30-31.

 70. Latocha P. 2003. Actinidia – roślina użytkowa. Szkółkarstwo 2: 12-14.

 71. Latocha P. 2006. Aktinidia (Mini Kiwi) jako nowa, cenna roślina owocowa nadająca się do uprawy ekologicznej w Polsce. Ekonatura, 1: 15-17.

 72. Latocha P. 2006. Aktinidia ciekawa roślina do niewielkich plantacji. Sad Nowoczesny 4 s: 70-73.

 73. Latocha P. 2006. Piwonie krzewiaste, Działkowiec 6: 5-7.

 74. Latocha P. 2006. Hortensje od lata do jesieni, Działkowiec 9: 4-8.

 75. Latocha P. 2007. Miłorząb żyjąca skamielina, Działkowiec 1:18 - 20.

 76. Latocha P. 2007. Brzoza piękna i charakterystyczna, Działkowiec 4:14-16.

 77. Latocha P. 2007. W majowym ogrodzie, Działkowiec 5: 4-7.

 78. Latocha P. 2007. Szyszki, osnówki, szyszkojagody, Działkowiec 11: 4-7.

 79. Latocha P. 2008. Irgi rośliny wszechstronne Działkowiec 1: 12-14.

 80. Latocha P. 2008. Mahonia całoroczna ozdoba działki Działkowiec 2: 16-17.

 81. Latocha P. 2008. Niezwykłe leszczyny Działkowiec 3: 20-22.

 82. Latocha P. 2008. Aktinidia i cytryniec Działkowiec 7: 37-39.

 83. Latocha P. 2008. Czarująca kalina Ogrody 6: 71-75.

 84. Latocha P. 2008. Klony Działkowiec 9: 15-17.

 85. Latocha P. 2008. Pigwowce Działkowiec 10: 14-15.

 86. Latocha P. 2008. Małe drzewa ozdobne Działkowiec 10: 26-27.

 87. Latocha P. 2008. Jałowce Działkowiec 11: 8-10.

 88. Latocha P. 2008. Cis, Ogrody 12: 18-21.

 89. Latocha P. 2008. Żarnowce i szczodrzeńce, Działkowiec 12: 8-10.

 90. Latocha P. 2009. Trzmieliny, Działkowiec 1: 8-10.

 91. Latocha P. 2009. Kompaktowe iglaki, Ogrody 1: 46-50.

 92. Latocha P. 2009. Czarujące oczary, Działkowiec 2: 4-7.

 93. Latocha P. 2009. Wiśnie ozdobne, Działkowiec 3: 9-11.

 94. Latocha P. 2009. Magnolie Działkowiec 4: 4-7.

 95. Latocha P. 2009. Ozdobne porzeczki, Działkowiec 5: 22-23.

 96. Latocha P. 2009. Różaneczniki i azalie, Działkowiec 6: 4 – 7.

 97. Latocha P. 2009. Glicynie, Działkowiec 7: 14-16.

 98. Latocha P. 2009. Pęcherznice, Działkowiec 8: 22-23.

 99. Latocha P. 2009. Jodła, Działkowiec 9:32-33

 100. Latocha P. 2009. Co warto wybrać?, Działkowiec 4 (nr specjalny Iglaki):11-21.

 101. Latocha P. 2009. Winobluszcze, Działkowiec 10: 10-12.

 102. Latocha P. 2009. Ostrokrzewy Bożego Narodzenia Działkowiec12: 10-12.

 103. Latocha P. 2010. W małym wydaniu, Działkowiec 3: 12-13.

 104. Latocha P. 2010. Aktinidia dlaczego warto ją uprawiać? Sad Nowoczesny 1: 46-47.

 105. Latocha P. 2010. Aktinidia wybór stanowiska uprawy, Sad Nowoczesny 2: 58-59.

 106. Latocha P. 2010. Aktinidia prowadzenie i cięcie, Sad Nowoczesny 3: 82-83.

 107. Latocha P. 2010. Aktinidia odmiany. Sad Nowoczesny 4: 94-95.

 108. Latocha P. 2010. Aktinidia zbiór, przechowywanie i zastosowanie owoców, Sad Nowoczesny 5: 78-79.

 109. Latocha P. 2010. Kuracja dla wrzosowatych, Działkowiec 4: 34.

 110. Latocha P. 2010. Sosny w ryzach, Działkowiec 5: 22.

 111. Latocha P. 2010. Żylistki, Działkowiec 6:16-17.

 112. Latocha P., Schroeder-Zakrzewska A. 2010 Co wybrać?, Działkowiec 3 nr specjalny „Pnącza”: 7-15.

 113. Latocha P. 2010. Motyli krzew, Działkowiec 7: 7.

 114. Latocha P. 2010. Przeprowadzki iglaków, Działkowiec 8: 10.

 115. Latocha P. 2010. Laurowiśnia, Działkowiec 9:

 116. Latocha P. 2010. Przewisające korony, Działkowiec 10: 16-18

 117. Latocha P. 2010. Na każdą porę roku, Działkowiec 11:22-23.

 118. Latocha P. 2010. Kiwi z ogrodu, Działkowiec 11: 46-47.

 119. Latocha P. 2010. Cyprysiki, Działkowiec 12: 18-20.

 120. Latocha P. 2011. Warto sadzić rośliny mało wymagające, Ogrody 1: 52.

 121. Latocha P. 2011. Swojskie modrzewie, Działkowiec 2: 8-9.

 122. Latocha P. 2011. Derenie, Działkowiec 3: 10-11.

 123. Latocha P. 2011. Forsycja, Działkowiec 4: 14-16.

 124. Latocha P. 2011. Pomyśl zawczasu, Działkowiec nr specjalny 01 - Rośliny: 18-19.

 125. Latocha P. 2011. Krzewy dla każdego, Działkowiec 5: 18-20.

 126. Latocha P. 2011. Magiczna kłokoczka, Działkowiec 7: 11.

 127. Latocha P. 2011. Najlepsze są gęste krzewy uzbrojone w ciernie (pytania do ekspertów), Ogrody 7: 75

 128. Latocha P. 2011. Sadzimy różaneczniki, Działkowiec 8:16

 129. Latocha P. 2011. Iglaki mini, Działkowiec 9: 14-16.

 130. Latocha P. 2011. Parada żywotników, Działkowiec 10:8-11.

 131. Latocha P. 2011. Twarda choć delikatna, Ogrody 11:52-53.

 132. Latocha P. 2011. Pierwsza pomoc ogrodnicza-jakie drzewa mogą ozdobić mój ogród zimą?, Ogrody 11: 74.

 133. Latocha P. 2011. Aktinidia - nowy (?) „owoc zdrowia”, Ekonatura 12: 12-13.

 134. Latocha P. 2011. Zimowy urok ostrokrzewów, Ogrody 12: 28-31.

 135. Latocha P. 2011. Mini wierzby, Działkowiec 12: 23-24.

 136. Latocha P. 2012. Kwitnąca elita, Działkowiec 2: 13-15.

 137. Latocha P. 2012. Groźna uroda wawrzynka, Ogrody 2: 30-33.

 138. Latocha P. 2012. Poznajemy i wybieramy, Działkowiec 3 (nr specjalny: Iglaki): 18-23.

 139. Latocha P. 2012. Wszechstronne pnącza, Działkowiec 4: 4-8.

 140. Latocha P. 2012. Niesamowity judaszowiec, Ogrody 3: 80-83.

 141. Latocha P. 2012. Różaneczniki, Działkowiec 5: 13-15.

 142. Latocha P. 2012. Jaśminowe fascynacje, Działkowiec 6: 10-11.

 143. Latocha P. 2012. Krzewy liściaste, Krzewy iglaste, Działkowiec 4 (nr specjalny: Skalne ogródki): 31-33.

 144. Latocha P. 2012. Pięciorniki, Działkowiec 11: 16-17.

 145. Latocha P. 2012. Barwy iglaków, Działkowiec 12: 10-12.

 146. Latocha P. 2013. Mini kiwi, Działkowiec 1:44-45.

 147. Latocha P. 2013. Ozdobne porzeczki 2:22-23.

 148. Latocha P. 2013. Żarnowce i szczodrzeńce Działkowiec 3: 18-19.

 149. Latocha P. 2013. Berberysy Działkowiec 4: 9-10.

 150. Latocha P. 2013. Wiśnie, czeremchy, migdałki Zieleń to życie 01(1): 42-49.

 151. Latocha P. 2013. 2 w 1 Działkowiec 5: 18-20.

 152. Latocha P. 2013. Efektowne ale wymagające Działkowiec 6: 8-10.

 153. Latocha P. 2013. Przeboje jesieni, Działkowiec 10: 4-8.

 154. Latocha P. 2013. Aktinidia odmiany do uprawy towarowej i amatorskiej cz. I, Szkółkarstwo 5: 48-54.

 155. Latocha P. 2013. Kwiatowe girlandy Działkowiec 12: 16-17.

 156. Latocha P. 2013. Aktinidia odmiany do uprawy towarowej i amatorskiej cz. II, Szkółkarstwo 6: 44-47.

 157. Latocha P. 2014. Ze złotem w nazwie, Działkowiec 3: 22-23.

 158. Latocha P. 2014. Czas na aktinidię, Truskawka, malina, jagody 3: 24-26.

 159. Latocha P. 2014. W wersji mini, Działkowiec 5: 13-15.

 160. Latocha P. 2014. Rozmnażanie aktinidii ostrolistnej, Szkółkarstwo 3: 56-59.

 161. Latocha P. 2014. Krzewy późnego lata, Działkowiec 8: 14-15.

 162. Latocha P. 2014. Żywopłoty i szpalery, Mój ogródek 6: 11-13. Wyd. Działkowiec

 163. Latocha P. 2014. Niezawodne trzmieliny, Działkowiec 10: 9-10.

 164. Latocha P. 2014. Jaśminy i Jaśminowce, Działkowiec 11: 16-17.

 165. Latocha P. 2014. Miłorząb – żywa skamielina, Działkowiec 12: 11.

 166. Latocha P. 2014. Kiwi berry varieties for professionals and hobbyists. European Fruit Magazine 10: 18-22. (ukazało się w 3 językach – EN, DE, NL)

 167. Latocha P. 2014. Mini kiwi, Mój Ogródek, 9: 30-31. Wyd. Działkowiec

 168. Latocha P. 2015. Dobre bo polskie Działkowiec 5: 17-19.

 169. Latocha P. 2015. Wakacyjne krzewy Działkowiec 7: 10-12.

 170. Latocha P. 2015. Aktinidia owocowe pnącze Działkowiec 8: 34-36.

 171. Latocha P. 2015. Kobierce z krzewów Działkowiec 10: 21-23.

 172. Latocha P. 2015. Mahonia pełna zalet Działkowiec: 12:13.

 173. Latocha P. 2015. Jak produkować kiwiberry. Truskawka, malina, jagody 10: 24-25.

 174. Latocha P., Debersaques F. 2016. Światowa produkcja i rynek kiwiberry. Truskawka, malina, jagody 1: 32-33.

 175. Latocha P. 2016. Konstrukcje nośne dla minikiwi. Truskawka, malina, jagody 8: 33. Wyd Plantpress.

 176. Latocha P. 2016. Suszy się nie boją. Działkowiec 10: 8-9.

 177. Latocha P. 2016. Karłowe dęby. Mój Ogródek. 10: 22-23. Wyd. Działkowiec

 178. Latocha P. 2016. Karagana. Działkowiec 11:10.

 179. Latocha P. 2016. Śnieguliczki. Działkowiec 12: 8-9.

 180. Latocha P. 2017. Brzoza ogrodowa elegantka. Działkowiec 1: 20.

 181. Latocha P. 2017. Blaski i cienie ligustrów. Działkowiec 2: 10-11.

 182. Latocha P. 2017. Czy gdyby wyciąć wszystkie drzewa na Ziemi, człowiek miałby wystarczająco dużo tlenu, żeby przeżyć? Focus, 5: 101.

 183. Latocha P. 2017. Irgi w ogrodzie. Działkowiec 5: 6-7.

 184. Latocha P. 2017. Hortensje znane i mniej znane. Mój Ogródek 9: 14-16.

 185. Latocha P. 2017. Po raz trzeci. Truskawka, malina, jagody 9: 30.

 186. Latocha P. 2017. Krzewy na koniec sezonu. Mój Ogródek 11: 14-15.

 187. Latocha P. 2017. Wielki powrót grabów. Mój Ogródek 12: 18-19.