Pracownicy

Sławomir Janakowski


dr inż.

Sławomir Janakowski

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Botaniki

+48 22 59 326 69WYKSZTAłCENIE i ZATRUDNIENIE1983-1988 studia na Wydziale Rolniczym, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,1988 praca magisterska na Wydziale Rolniczym SGGW,od 1988 pracownik w Katedrze Botaniki Wydziału Rolniczego SGGW,1991-1998 asystent w Katedrze Botaniki Wydziału Rolniczego SGGW,1998 obrona pracy doktorskiej na Wydziale Rolniczym SGGW,Od 1999 adiunkt w Katedrze Botaniki Wydziału Rolniczego SGGW,1999 3 miesięczny staż na farmie w Hammar, Norwegia,2000 1 miesięczny staż w Wageningen University, Department Nematology, Holandia,2002-2006 Kierownik Studiów Podyplomowych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Łowiczu,2004 3 miesięczny staż w Instytucie Nematologii Scottish Crop Research Institute (SCRI) w Daundee/Invergowrie Szkocja,2006 - 2 tygodniowy obóz naukowy na Uniwersytecie Tawryjskim w Symfyropolu, Ukraina,Od 2006 roku pełnomocnik Dziekana WRiB ds. praktyk zawodowych,2010-2013 Koordynator Zadania 10 Staże w projekcie POKL - Program unowocześnienia kształcenia w SGGW,2012-2014 Koordynator projektu POIŚ - Mieszkam na terenie chronionym prawa i obowiązki,WYKONAWCA PROJEKTÓW

1995-1997 Grant KBN "Wpływ efektywności układu symbiotycznego na trwałóść, plonowania oraz jakość paszy koniczyny białej i komonicy zwyczajnej w mieszance z trawami w zależności od szczepienia bakteriami Rhizobium"1999 Grant wewnętrzny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,2000-2004 Grant 5 Programu Ramowego UE nr QLKS-CT-1999-01501 Making plants resistant to parasitic nematodes: no access-no feeding (NONEMA)2000-2003 SPUB-M117/E-385/SPUB-M-5PR-UE/DZ168/2000 NONEMA2003-2004 SPUB 117/E-385/SPB/5.PRUE/DWM/504/2003 NONEMA2006-2010 Program COST Action 872 Exploiting genomics to understand plant-nematode interactions2008-2011 Grant MNiSW wspierający badania w ramach projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych nr 116/N-COST/2008/0-Cytologiczna i molekularna analiza reakcji wybranych genotypów rzodkiewnika, ziemniaka i pomidora podatnych i odpornych na porażenie nicieniami z rodzajów Heterodera i Globodera.Katedra Botaniki WRiB, SGGW-wykonawca.2012-2014 Realizacja projektu w ramach POIŒ Mieszkam na terenie chronionym prawa i obowiązkiOSIĄGNIĘCIA

1. Wygranie konkursu na fotografię na okładkę książki Plant Nematology Perry R. CAB International, 2005.

2. I nagroda w konkursie na najlepszš mikrofotografię organizowanym przez The British Society for Plant Pathology (BSPP), Londyn, 2007.

Publikacje

 1. 1. Chachulski Ł., Bukowiecki F.K., Janakowski S., Golinowski W. (1998) Dynamika brodawkowania koniczyny białej Trifolium repens i komonicy zwyczajnej Lotus konriculatus szczepionych bakteriami Rhizobium. Biuletyn Naukowy Nr 1.

 2. 2. Janakowski S., Golinowski W. (2000) Scleryfication in the bark tissues of common fir Abies alba Mill. Acta Societatis Botanicorum Poloniae vol. 69 nr 1: 11-20.

 3. 3. Golinowski W., Grymaszewska G., Janakowski S., Kurek W., Sobczak M. 2003. Strategie konstruowania roślin transgenicznych odpornych na nicienie. Kosmos 52: 331-340.

 4. 4. Fudali S., Sobczak M., Janakowski S., Golinowski W. (2004) Expansin gene (LeExp5) In specifically up-regulated during syncytium induction and development in tomato roots Lycopersicon esculentum infected with potato cyst nematode Globodera rostochiensis

 5. 5. Karczmarek A., Kurek W., Lichocka M., Fudali S., Sobczak M., Janakowski S., Golinowski W., Helder J., Goverse A., (2004) Activation of tomato cellulases by the potato cyst nematode Globodera rostochiensis during feeding site induction and development.

 6. 6. Janakowski S. (2005) Przewodnik metodyczny do praktyki zawodowej dla studentów studiów inżynierskich kierunku Rolnictwo. Warszawa, Wydawnictwo SGGW,

 7. 7. Fudali S., Sobczak M., Janakowski S., Golinowski W. (2005) Tomato expansin isoform LeExp5 promotes cell hypertrophy during syncytium development in tomato roots infected with potato cyst nematode. Biological Letters 42(2), 147.

 8. 8. Rozbicki J., Janakowski S. (2006) Przewodnik metodyczny do ćwiczeń terenowych dla studentów studiów inżynierskich kierunku Rolnictwo. Warszawa, Wydawnictwo SGGW,

 9. 9. Fudali S., Janakowski S., Sobczak M., Griesser M., Grundler F.M.W., Golinowski W. (2008) Two tomato alpha-expansins show distinct spatial and temporal expression patterns during development of nematode induced syncytia. Physiologia Plantarum 132, 370-3

 10. 10. Karczmarek A., Fudali S., Lichocka M., Sobczak M., Kurek W., Janakowski S., Roosien J., Golinowski W., Bakker J., Goverse S., Helder J. (2008) Expression of two functionally distinct plant endo-ß-1,4-glucanases is essential for the compatible interact

 11. 11. Fudali S., Sobczak M., Janakowski S., Griesser M., Grundler F.M.W., Golinowski W. (2008) Expansins are among plant cell wall modifying agents specifically expressed during development of nematode-induced syncytia. Plant Signaling and Behavior 3, 699-9

 12. 12. Sobczak M., Janakowski S., Fudali S., Kurek W., Karczmarek A., Griesser M., Goverse A., Helder H., Grundler F., Golinowski W. (2009) Development of syncytia induced by potato cyst nematode in roots of transgenic plants with silenced expression of susc

 13. 13. Janakowski S., Chachulski Ł., (2013) Zasoby przyrodnicze Ostoii Warmińskiej i okolic. Redakcja monografii, Warszawa SGGW,

 14. 14. Janakowski S., Chachulski Ł. (2013) Prawne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania ochrony przyrody na obszarach NATURA 2000. Redakcja monografii, Warszawa SGGW.