Pracownicy

Piotr Jałowiecki


dr inż.

Piotr Jałowiecki

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Katedra Informatyki

+48 22 59 372 85

Publikacje

 1. 1. P.Jałowiecki: Koncepcja prowadzenia przedmiotu programowanie w wybranym języku wysokiego poziomu. W: B.Borkowski (red.): Dydaktyka informatyki i przedmiotów matematyczno-statystycznych w uczelniach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 72 – 81, 1999.

 2. 2. P.Kostrzewski, P.Jałowiecki: Zastosowanie symulacyjnego języka ACSL w fizjologicznych modelach toksykokinetycznych, Medycyna Pracy, 51, 5, 447 – 456, 2000.

 3. 3. P.Jałowiecki, P.Kostrzewski: Specyfika stosowanego oprogramowania w konstruowaniu symulacyjnych, fizjologicznych modeli toksykokinetycznych (PBTK), Medycyna Pracy, 52, 5, 361 – 368, 2001.

 4. 4. P.Jałowiecki, A.Orłowski: Język programowania wysokiego poziomu C++ - Programowanie strukturalne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2003.

 5. 5. P.Jałowiecki, A.Orłowski: Zastosowanie technik dršżenia danych w marketingu. W: M.Adamowicz (red.): Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno–spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 601 – 609, 2003.

 6. 6. P.Jałowiecki, T.Minkowski, A.Orłowski: Nowoczesne techniki przetwarzania i analizy danych w marketingu. W: M.Adamowicz (red.): Efektywnoœć zarzšdzania marketingowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 506 – 515, 2005.

 7. 7. T.Minkowski, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Technologie hurtowni danych jako potencjalny czynnik poprawy efektywnoœci zarzšdzania marketingowego. W: M.Adamowicz (red.): Efektywnoœć zarzšdzania marketingowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 112 – 119, 2005.

 8. 8. P.Jałowiecki, A.Orłowski: Język programowania wysokiego poziomu C++ - Programowanie obiektowe. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2006.

 9. 9. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki: Prognoza produkcji i spożycia papierosów w Polsce do 2008 roku. Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnoœciowej, 60, 113 - 122, 2006.

 10. 10. P.Jałowiecki, B.Janasik: Physiologically-Based Toxicokinetic Modeling of Durene (1,2,3,5-Tetramethylbenzene) and Isodurene (1,2,4,5-Tetramethylbenzene) in Humans. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 20, 2, 155 - 16

 11. 11. M.Karwański, P.Jałowiecki: Koncepcja prowadzenia przedmiotu „Statystyczna analiza i przetwarzanie danych w Systemie SAS" w formie case-study, W: A.Orłowski (red.): Systemy Informatyczne w Zarzšdzaniu, 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 7 - 25, 2007.

 12. 12. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, M.Karwański: Prognozy produkcji papierosów w Polsce w latach 2006-2010 przy użyciu modeli adaptacyjnych i autoregresyjnych. W: B.Borkowski (red.): Metody Iloœciowe w Badaniach Ekonomicznych, 8, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1

 13. 13. B.Janasik, M.Jakubowski, P.Jałowiecki: Excretion of unchanged volatile organic compounds (toluene, ethylbenzene, xylene and mesitilene) in urine as result of experimental human volunteer exposure. Int Arch Occup Environ Health, vol. 81, no. 4, pp. 443

 14. 14. K.Zmarzłowski, P.Jałowiecki: Ocena zróżnicowania stanu szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1999-2006 w ujęciu wojewódzkim. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 7 (1), 13 - 22, 2008.

 15. 15. K.Zmarzłowski, P.Jałowiecki: Dynamika zmian liczby studentów i preferencji wyboru kierunków studiów w Polsce w latach 1991 - 2006. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, Zeszyt 1, 515 - 521, 2008.

 16. 16. Ł.Jankowski, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Perspektywy wykorzystywania metodyki Credit Scoring w bankowoœci spółdzielczej w Polsce. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu: Prace Naukowe: Innowacje i Innowacyjnoœć w Agrobiznesie, 45, 339 - 354, 2008.

 17. 17. P.Jałowiecki, M.Karwański: System Modelowania i Symulacji Biznesowych jako prozpozycja platformy edukacyjnej BI. W: M.NiedŸwiedziński, K.Lange-Sadzińska (red.): Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, Marian NiedŸwiedziński - Consulting, ŁódŸ, 119

 18. 18. M.Karwański, P.Jałowiecki, A.Orłowski: System pomiaru ryzyka rynkowego w długim horyzoncie czasowym EaR. Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnoœciowej, 66, 5 - 16, 2008.

 19. 19. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Elektroniczny system obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie na przykładzie wdrożeń systemu DocuSafeŽ Dokument. W: M.NiedŸwiedziński, K.Lange-Sadzińska (red.): Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, Marian

 20. 20. P.Jałowiecki, E.Jałowiecka, A.Orłowski: Overview of Security Methods in Wireless-Fidelity Networks, W: A.Jakubiec, W.Karwowski, A.Orłowski (red.): Information Systems in Management, 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 7 - 16, 2008.

 21. 21. P.Jałowiecki, A.Orłowski, E.Jałowiecka: Effectiveness of Selected Security Methods in Wireless-Fidelity Networks, W: A.Jakubiec, W.Karwowski, A.Orłowski (red.): Information Systems in Management, 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 17 - 29, 2008.

 22. 22. P.Jałowiecki, T.WoŸniakowski, A.Orłowski: SMS-B Project of Educational Platform for E-business. Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 11, p. 68 - 70, 2009.

 23. 23. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Trends in Cigarettes Consumption in Poland – a Comparison of Adaptative and Autoregressive Models. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 228, Multivariate Statistical Analysis, Statistical Interferenc

 24. 24. M.Karwański, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Perspectives on Development Bayesian Models in Technical Reserving Used in Insurance Companies. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 228, Multivariate Statistical Analysis, Statistical Interference, S

 25. 25. K.Zmarzłowski, P.Jałowiecki, A.Orłowski, T.WoŸniakowski: Porównanie ocen zróżnicowania szkolnictwa wyższego w Polsce na podstawie różnych metod normalizacji danych.W: M.Adamowicz (red.): Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 1 (51), t.2, Wydawnic

 26. 26. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Terytorialne zróżnicowanie spożycia papierosów w Polsce, w latach 1999-2006. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, tom 11, zeszyt 3, 130 - 135, 2009.

 27. 27. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Zróżnicowanie spożycia papierosów w zależnoœci od klasy miejscowoœci zamieszkiwania w Polsce, w latach 1999-2006. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, tom

 28. 28. P.Jałowiecki, T.WoŸniakowski, E.Jałowiecka: The Conception of Enterprise Information Portal as a Part of SMS-B Business Intelligence Education Platform. W: W.Karwowski, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 3, WULS Press, Warsaw, 23 - 3

 29. 29. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Management Information System in Small or Medium Size IT Enterprise. W: W.Karwowski, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 3, WULS Press, Warsaw, 129 - 135, 2009.

 30. 30. L.Wicki, P.Jałowiecki: Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach agrobiznesu. Logistyka, 3, 1 - 21, 2010.

 31. 31. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki, E.Jałowiecka: Distance Training Development in Company. In: P.Jałowiecki, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, Distant Learning and Web Solutions for Education and Business, 7, WULS Press, Warsaw, 95 - 102

 32. 32. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki, E.Jałowiecka: E-Learning Design in Business Models. In: P.Jałowiecki, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, Distant Learning and Web Solutions for Education and Business, 7, WULS Press, Warsaw, 103 - 109, 2

 33. 33. P.Jałowiecki, A.Orłowski: Information Systems in Management, 6, Ontologies and Data Base Techniques, WULS Press, Warsaw, 1 - 130, 2010.

 34. 34. P.Jałowiecki, A.Orłowski: Information Systems in Management, 7, Distant Learning and Web Solutions for Education and Business, WULS Press, Warsaw, 1 - 109, 2010.

 35. 35. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki, A.Orłowski: The Implementation of E-learning in Company - Success Probability Matrix. W: W.Karwowski, A.Jakubiec, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 4, WULS Press, Warsaw, 86 - 94, 2010.

 36. 36. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999 - 2006 w grupach społeczno-ekonomicznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, Tom X

 37. 37. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999 - 2006 w zależnoœci od typu biologicznego gospodarstwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań

 38. 38. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki, A.Orłowski: E-learning w szkoleniu kadr agrobiznesu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, t.12, z.5, 264-268, 2010.

 39. 39. P.Jałowiecki, A.Orłowski: Technologie informatyczne w logistyce. Wieœ Jutra, 1, 36 - 37, 2010.

 40. 40. T.Œmiałowski, P.Jałowiecki: A Comparison of Asymmetric Algorithms Applied in Electronic Signature. In: P.Jałowiecki, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 14, Security and Effectiveness oc ICT Systems, WULS Press, 94-107, 2011.

 41. 41. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki: E-Learning in Companies - The Research of Agriculture and Food Sector of Central Poland. In: P.Jałowiecki, A.Orłowski (ed.):Information Systems in Management, 11, Data Base, Distnat Learning and Web Solutions Technologies

 42. 42. T.Zšbkowski, P.Jałowiecki: Rozwišzania informatyczne w logistyce małych i œrednich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, Logistyka, 3, 62 - 65, 2011.

 43. 43. J.Baran, P.Jałowiecki, M.Wysokiński: Rozwišzania w zakresie sterowania zapasami w wybranych branżach agrobiznesu. W: Total Logistic Management, 1 - 10, Kraków, 2010 (dokument elektroniczny).

 44. 44. P.Jałowiecki, P.Łukasiewicz, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 10, Computer Aided Logistics, WULS Press, Warsaw, 1-127, 2011.

 45. 45. P.Jałowiecki, P.Łukasiewicz, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 13, Business Intelligence and Knowledge Management, WULS Press, Warsaw, 1-130, 2011.

 46. 46. P.Jałowiecki, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 14, Data Base, Security and Effectiveness of ICT Systems, WULS Press, Warsaw, 1-120, 2011.

 47. 47. P.Jałowiecki, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 15, eLogistcics and Computer Aided Logistics, WULS Press, Warsaw, 1-108, 2011.

 48. 48. P.Jałowiecki, A.Orłowski, T.WoŸniakowski: Computer Aided Logistic Activities in Polish Agrobusiness Companies. In: P.Jałowiecki, P.Łukasiewicz, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 10, Computer Aided Logistics, WULS Press, Warsaw, 36-4

 49. 49. P.Jałowiecki, P.Łukasiewicz, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 8, Information and Communication Technologies for e-Business, WULS Press, Warsaw, 1-121, 2011.

 50. 50. P.Jałowiecki, P.Łukasiewicz, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 9, Business Intelligence and Knowledge Management, WULS Press, Warsaw, 1-136, 2011.

 51. 51. P.Jałowiecki, P.Łukasiewicz, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 11, Data Base, Distant Learning and Web Solutions Technologies, WULS Press, Warsaw, 1-118, 2011.

 52. 52. P.Jałowiecki, P.Łukasiewicz, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 12, Information and Communication Technologies for e-Business, WULS Press, Warsaw, 1-110, 2011.

 53. 53. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki: Metodyczne oraz informatyczne aspekty badań rynkowych, 1-124, Wydawnictwo SGGW, 2012.

 54. 54. T.Œmiałowski, P.Jałowiecki: Obszary wykluczeń cyfrowych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ..., 2012.

 55. 55. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Demograficzne zróżnicowanie konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2008. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 40-44, 2012.

 56. 56. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Zróżnicowanie konsumpcji papierosów w gospodarstwach domowych Polsce w latach 1999-2008 w zależnoœci od wykształcenia. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 45-49, 2012.

 57. 57. A.Borowska, P.Jałowiecki, M.Karwański: Konsumenci produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce a rozwój obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 31-37, 2012.

 58. 58. P.Jałowiecki: Informatyczne wspomaganie logistyki w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce, Logistyka, 6, 477-485, 2012.

 59. 59. P.Jałowiecki: Technologie zarzšdzania informacjš w polskich przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, Logistyka, 6, 465-476, 2012.

 60. 60. P.Jałowiecki, E.Jałowiecka: The "Diversification maps" as a tool for multidimensional data presentation. Information Systems in Management, 1, 3, 197-210, 2012.

 61. 61. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki: Risk Management in E-Learning Process. Information Systems in Management, 1, 1, 62-71, 2012.

 62. 62. P.Jałowiecki, E.Jałowiecka: Struktura i koszty logistyki w wybranych branżach sektora rolno-spożywczego, Logistyka, Total Logistic Management, (dokument elektroniczny), 2012.

 63. 63. P.Jałowiecki, L.Wicki: Ocena stopnia zaawansowania logistyki w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa żywnoœci, Total Logistic Management, (dokument elektroniczny), 2012.

 64. 64. P.Jałowiecki, P.Łukasiewicz, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 16, Modern ICT for Evaluation of Business Information Systems. WULS Press, 92, 2012.

 65. 65. P.Jałowiecki, P.Łukasiewicz, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 17, The Role and Applications of ICT in Digital Economy and e-Business. WULS Press, 94, 2012.

 66. 66. P.Jałowiecki, M.Gostkowski: Pozycja rynkowa a stan zaawansowania rozwišzań informatycznych w polskim sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Arobiznesu, 15, 5, 121-125, 2013.

 67. 67. P.Jałowiecki, M.Olejniczak: Rola współczesnych technologii informacyjnych w zarzšdzaniu działalnoœciš logistycznš w polskim sektorze produkcji żywnoœci. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Arobiznesu, 15, 4, 139-145, 2013.

 68. 68. T.Œmiałowski, P.Jałowiecki: Symulacyjne metody transformacji danych pomiędzy podziałami administracyjnymi w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Arobiznesu, 15, 5, 311-317, 2013.

 69. 69. P.Jałowiecki, M.Gostkowski: Productivity Paradox in Polish Food Processing Sector. Information Systems in Management, 4, ?-?, 2013 (in printing).

 70. 70. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki: IT systems adoption and its impact on the food and agricultural sector. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 12, 1, 45-55, 2013.

 71. 71. P.Jałowiecki, L.Wicki: Ocena stopnia zaawansowania logistyki w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa żywnoœci. W: A.Lichota, K.Majewska (red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. Wydawnictwo AGH, Kraków, 167-180, 2013.

 72. 72. T.Zšbkowski, P.Jałowiecki: Zastosowanie reguł asocjacyjnych do analizy danych ankietowych w wybranych obszarach logistyki przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia, 279, 311-320,

 73. 73. P.Jałowiecki, E.Jałowiecka: Ocena stopnia zaawansowania rozwišzań w zakresie zarzšdzania działalnoœciš logistycznš w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Arobiznesu, 15, 2,

 74. 74. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki: Identyfikacja tendencji produkcji i konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2012. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Arobiznesu, 15, 3, 119-124, 2013.

 75. 75. P.Jałowiecki, A.Orłowski (red.): Information Systems in Management, 18, … . WULS Press, ?, 2013 (in printing).

 76. 76. P.Jałowiecki, E.Jałowiecka: Struktura i koszty logistyki w wybranych branżach sektora rolno-spożywczego. W: A.Lichota, K.Majewska (red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. Wydawnictwo AGH, Kraków, 155-166, 2013.

 77. 77. P.Jałowiecki, L.Wicki: Zarzšdzanie logistykš i jej obszarami funkcjonalnymi: Zarzšdzanie informacjš. W: B.Klepacki, L.Wicki (red.): Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 100-13

 78. 78. P.Jałowiecki, T.Zšbkowski, T.WoŸniakowski: Some remarks on logistics investments among Polish food processing and agribusiness companies, Information Systems in Management, 2, ..., 2014 (in printing).