Pracownicy

Michał Godlewski


dr hab.

Michał Godlewski

Prodziekan ds. studiów obcojęzycznych

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych