Pracownicy

Adriana Derejko


dr inż.

Adriana Derejko

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

+48 504 713 334Wykształcenie Rok rozpoczęcia i zakończeniaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2009-2013

Studia doktoranckie, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

Tytuł naukowy doktora nauk rolniczych – 5 grudnia 2013 roku

Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem.

Tytuł pracy: Analiza statystyczna reakcji odmian pszenicy ozimej na środowisko

i agrotechnikę w Porejestrowym Doświadczalnictwie Odmianowym i Rolniczym.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2004-2009

Magister inżynier, kierunek: Rolnictwo,

specjalizacja Emisja energii odnawialnej oraz agroekologia

Podczas pracy doktorskiej, którą wykonywałam w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, szeroko wykorzystałam metody statystyczne w doświadczalnictwie rolnym. Moją pracę doktorską pt.: „Analiza statystyczna reakcji odmian pszenicy ozimej na środowisko i agrotechnikę w Porejestrowym Doświadczalnictwie Odmianowym Rolniczym” obroniłam w grudniu 2013 roku, z wyróżnieniem

Nawiązałam ponadto współpracę z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych polegająca na opracowywaniu metod statystycznych do analizy danych dla plonu ziarna pszenicy ozimej serii L z Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego.

Działalność dydaktyczna na kierunkach Rolnictwo i Biologia z przedmiotów: Metody statystyczne w biologii, Matematyka i Statystyka, Metody badań statystycznych, Podstawy użytkowania komputera, Informatyka

Publikacje

  1. Hallmann E., Derejko A., Rembiałkowska E. 2009. Wpływ procesu mrożenia i pakowania na zawartość związków biologicznie czynnych w owocach pomidora z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Postęp w technologii uprawy warzyw psiankowatych : konferencja na

  2. Derejko A., Mądry W., Gozdowski D., Rozbicki J., Golba J., Piechociński M., Studnicki M. 2011. Wpływ odmian, miejscowości i intensywności uprawy oraz ich interakcji na plon pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO. Biuletyn IHAR 259:131-146

  3. Gozdowski D., Sas D., Rozbicki J., Mądry W., Golba J., Piechociński M., Kurzyńska L., Studnicki M., Derejko A. 2011. Visualizing diversity of yield determination by its components for winter wheat cultivar with ternary plot. Colloquium Biometricum, Vol. 4

  4. s. 39-47

  5. Mądry W., Paderewski J., Rozbicki J., Gozdowski D., Golba J., Piechociński M., Studnicki M., Derejko A. 2012. „Plonowanie odmian pszenicy ozimej w różnych środowiskach - Jednoroczna seria PDOiR”, Biuletyn IHAR 263:189-204

  6. Golba J., Rozbici J., Gozdowski D., Sas D., Mądry W., Piechociński M., Murzyńska L., Studnicki M., Derejko A. 2013. Adjusting yield components under different levels of N applications in winter wheat". International Journal of Plant Production 7(1): 139-1

  7. Hallmann E., Rembiałkowska E., Derejko A.2013. Wpływ sposobu pakowania oraz mrożenia na zawartość związków biologicznie czynnych w owocach pomidora z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineerin

  8. Krzyśko M., Derejko A., Górecki T., Gacek E. 2013. Principal component analysis for functional data on grain yield of winter wheat cultivars. Biometrical Letters 50(2): 81-94

  9. Mądry W., Paderewski J.,Gozdowski D., Rozbicki J., Golba J., Piechociński M Studnicki M., Derejko A. 2013. Adaptation of winter wheat cultivars to crop managements and Polish agricultural environments. Turkish Journal of Field Crops, 18(1):118-127