Pracownicy

Luiza Ochnio


dr

Luiza Ochnio

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Katedra Ekonometrii i Statystyki

+48 22 59 342 53

Publikacje

 1. Redakcja naukowa monografii: Technologie i narzędzia e-learningu, red. nauk. A. Orłowski, L. Ochnio, Wyd. SGGW, Warszawa 2011

 2. Redakcja naukowa monografii: Metodologia i ewaluacja e-learningu, red. nauk. A. Orłowski, L. Ochnio, Wyd. SGGW, Warszawa 2011

 3. Kosmala G., Ochnio L., Orłowski A., Rusek M.,"Wykorzystanie funkcji Hotspot narzędzia Xerte do budowania prezentacji interaktywnych" w: E-mentor, Wyd. SGH, Warszawa 2013, Vol 4(51), str. 50-59

 4. Madras-Majewska B., Kamiński Z., Balcerak M., Ochnio L."Effect of different oxygen and nitrogen ratios in bees awakened from carbon dioxide anesthesia on their behavior and survival after this exertion", Medycyna Weterynaryjna Warszawa 2013, Vol. 69, nr 1

 5. Madras-Majewska B., Ochnio L., Ochnio M., Ścięgosz J."Comparison of components and number of Nosema sp. spores of wintering Carniolan and Italian bees debris", Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Animal Science Wyd. WULSPRESS 2013, T.52, s

 6. Zmarzłowski K., Ochnio L."Zmiany na rynku wina w Polsce w latach 1999-2009" Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T.15, z.4, str. 459-465

 7. Zmarzłowski k., Budzyński R., Ochnio L., Orłowski A., Kietlińska K.,"ELECTRONIC TAX FORMS AS AN EXAMPLE OF EASING INTO DIGITAL SOCIETY IN POLAND" Information Systems in Management T.XVII The Role and Applications of ICT in Digital Economy and e-Business,

 8. Kosmala G., Ochnio L., Orłowski A., „E-learning w dydaktyce osób z dysfunkcją słuchu”.Monografia: Technologie i narzędzia e-learningu, redakcja naukowa: A.Orłowski i L.Ochnio, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2011, str. 63-73.

 9. Budzyński R., Ochnio L., Orłowski A., „O legalności i bezpieczeństwie składania nie (e)podpisanych deklaracji podatkowych.”, Podpis Elektroniczny i Biometryczne Metody Identyfikacji, redakcja naukowa: B. Hołyst, J. Pomykała, Wydawnictwo Wyższe

 10. Orłowski A., Mazur P., Ochnio L., Rusek M., Woźniakowski M., 2010: „Metody i narzędzia wykorzystywane przy wdrażaniu dużego projektu e-learningowego.” E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, pod red. Marcina Dąbrow

 11. Michalik P., Kośla T., Skibniewska E., Cieślik L., 2006: “The influence of place and term of samples collections on zinc concentration in honey bee (Apis meliffera) organism and in bee products.” In: H. Górecki, Z.Dobrzański, P. Kafarski (eds)

 12. Madras-Majewska B., Jasiński Z., Cieślik L., „The comparison of drone damages in bee colonies”, 2005: Scientfic Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, Lwów, Naukowij Wisnik tom 7, nr 4 (27), str. 179-184.

 13. Madras-Majewska B., Jasiński Z., Cieślik L., „The comparison of bee workers damages in their own colonies and in strange colonies”, 2005: Scientfic Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, Lwów, Naukowij Wisnik tom 7, nr 4 (2

 14. Kośla T., Skibniewski M., Skibniewska E.M., Cieślik L., Michalik P. 2005 „Absorption and transport of iron in human and animal organism and the expression of mRNA hepcidin”, 2005: V-th International Symposium on trace elements in human; new pe

 15. Kośla T., Cieślik L , Skibniewski M., Wrzesień R., Skibniewska E.M., Michalik P. „Hepcydyna – hormon o podstawowej roli w metabolizmie żelaza u człowieka i zwierząt”, 2004 Cz.1. Rola hepcydyny we wchłanianiu żelaza z przewodu pokarmowego

 16. Kośla T., Cieślik L , Skibniewski M., Wrzesień R., Skibniewska E.M., Michalik P. „Hepcydyna – hormon o podstawowej roli w metabolizmie żelaza u człowieka i zwierząt”, 2004 Cz.2. Rola hepcydyny przy niedokrwistości, niedotlenieniu, w stan

 17. Yanushko O., Żarski T.P., Żarska H., Arkuszewska E., Cieslik L. „ Sodierżanie rtuti w produktach żiwotnogo proischożdienia na terytorii Czerwinskogo rajona Republiki Polsza”: 2004, Zbornik naucznych trudow, Grodno, Republika Białoruś Tom 3, cz

 18. Cieslik L., Żarski T.P., Kiegiel E., Żarska H., Siluk I. „ Mercury concentration in tissues of breams (Abramis brama) caught during the different seasons of the year”:2004, Zbornik naucznych trudow, Grodno, RB Tom 3, cz.3, str. 130-133

 19. Kiegiel E., Cieslik L., Żarski T.P., Żarska H., Dobruk E. „ The influence of the thermal processing on the mercury level in the carps muscules”: 2004, Zbornik naucznych trudow, Grodno, RB Tom 3, cz.3, str. 133-136

 20. Żarski T.P., Cieslik L., Żarska H., Samek M. „ The comparison of mercury concentration in the tissues of free living pheasants and broiler chickens”:2004, Current problems of breeding, health, growth and production of poultry, Ceske Budejovice

 21. Żarski T.P., Żarska H., Arkuszewska E., Val’ka J., Cieslik L., Klimaszewski K. “Comparison between mercury concentration in hair and blood of dogs”: 2003, Obieg pierwiastków w przyrodzie, Wyd. IOŚ, Warszawa, Monografia tom 2, str. 362-

 22. Cieslik L., Żarska H., Kawalkowska K., Żarski T.P. “Wpływ płci na zawartość rtęci w narządach wewnetrznych I mięśniach ryb słodkowodnych”: 2003, Obieg pierwiastków w przyrodzie, Wyd. IOŚ, Warszawa, Monografia tom 2, str. 380-384

 23. Żarski T.P., Rejt Ł., Żarska H., Cieslik L., Żarski J.F., Valka J. „ Mercury in skin and feathers of wild birds collected in Warsaw conurbation area”:2003, Ekologia, Bratislava, Vol 22, Nr 4, str. 376-380

 24. Żarski T.P., Pawluk J., Samek M., Żarska H., Arkuszewska E., Cieslik L., Czeczko O, Kiegiel E., Żarski J. “Porównanie skażenia rtęcią wołowiny pochodzącej z Polski I z krajów ościennych”: 2003, Monografia Current problems of breeding, health,

 25. Czeczko O., Cieslik L., Kiegiel E., Żarski T. „ Srawnitelnaja charakteristika tkanej otdelnych widow ryb zarażonnych rtutju obitajuszczych w isskustwiennych wodojomach i otkrytych wodach”: 2003, Monografia Sielskoje hozjajstwo problemy i persp

 26. Kiegiel E., Cieslik L., Czeczko O., Żarski T.P. „ Ocenka prigodnosti tkanej dożdewogo czerwia (Lumbricus terrestis) dla monitoringa zarażenia rtutju okrużajuściej sredy”: 2003, Monografia Sielskoje hozjajstwo problemy i perspektywy, str. 245-

 27. Cieslik L., Kiegiel E., Czeczko O., Żarski T.P., Siluk J.W. „ Izmienienie koncentracji rtuti w tkaniach i organach sielskochozajstwiennych żywotnych grodnienskoj obłasti”: 2003, Monografia Sielskoje hozjajstwo problemy i perspektywy, str. 355