Pracownicy

Karol Chrobak


dr hab.

Karol Chrobak

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Edukacji i Kultury

+48 503 153 214

Dr hab. Karol Chrobak otrzymał stopień doktora oraz stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego praca doktorska (2003) była filozoficzną monografią teorii wielości rzeczywistości Leona Chwistka. Jego rozprawa habilitacyjna (2014) dotyczyła filozofii Helmutha Plessnera oraz jej miejscu w ramach współczesnej refleksji filozoficznej. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują filozofię społeczną, filozofię polityczną i filozofię kultury. Aktualnie pracuje nad dwoma tematami badawczymi: jednym poświęconym analizie świata codziennego doświadczenia, oraz drugim skupiającym się na zagadnieniu przemocy.

Publikacje

  1. Books:

  2. "Między naturą a kulturą. Filozofia życia Helmutha Plessnera", Fundacja Aletheia, Warszawa 2014, pp. 391.

  3. "Niejedna rzeczywistość. Racjonalizm krytyczny Leona Chwistka", Wyd. Inter-Esse, Kraków 2004, pp. 1-316. Per-Reviewed

  4. Essays:

  5. "Helmuth Plessner's Philosophy of Life", „Teoria. Rivista di filosofia fondata da Vittorio Sainati", XXXIV/2014/2 (Terza serie IX/2: Rethinking ‘Nature' – Ripensare la ‘natura'.

  6. Authors and Problems/Figure e problemi), pp. 65-82. 2. "What Plurality of Realities? Some Critical Remarks on the Philosophy of Leon Chwistek", "Polish Journal of Philosophy", Vol. VI, No. 1 (Spring 2012), Jagiellonian University, pp. 7-25.

  7. "Plurality of Ontologies. How to Understand the Diversity of Reality?", [in:] René John, Jana Rückert-John, Elena Esposito (eds.), Ontologies der Moderne, Springer VS, Wiesbaden 2013, pp. 85-106