Pracownicy

Katarzyna Białas


mgr inż.

Katarzyna Białas

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin