Pracownicy

Tomasz Bakoń


dr inż.

Tomasz Bakoń

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Podstaw Inżynierii

+48 22 59 346 26Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w kierunku automatyka i inżynieria komputerowa, w specjalnoœci sprzęt i oprogramowanie systemów pomiarowych. Uzyskał doktorat Wydziału Elektrotechniki i Technik Informacyjnych Uniwersytetu Ruhry w Bochum (Niemcy) w zakresie energetyki i energoelektroniki.W latach 2000-2003 inżynier w Instytucie Energetyki w Warszawie, a następnie w latach 2003-2008 pracownik naukowy Uniwersytetu Ruhry w Bochum. W 2009 powrócił do Instytutu Energetyki, gdzie pracował do 2011 jako adiunkt, a w 2011 również jako kierownik ds. jakoœci w Laboratorium Aparatury Pomiarowej. Od 2010 roku pracuje jako adiunkt w Zakładzie Gospodarki Energetycznej na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Stypendysta Prof.-Dr.-Koepchen-Studienstiftung (trzyletnie stypendium firmy RWE Net AG dla młodych naukowców energetyków), uczestnik w badaniach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) przy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Narodowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET e.V.).

Curriculum Vitae

pl.linkedin.com/in/bakont

Publikacje

  1. Autor publikacji z dziedziny energoelektroniki, metrologii oraz odnawialnych Ÿźródeł energii.

  2. scholar.google.pl/citations?user=FKzCQv8AAAAJ