SEKCJA PROJEKTÓW KRAJOWYCH

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Budynek nr 2, piętro I, pokoje: 14, 15, 16

e-mail: spk@sggw.pl

Kierownik Sekcji: mgr Dorota Szczęsna
tel.: (22) 59 356 94; pok. 14

Specjalista: mgr Katarzyna Gorszkow-Nowak
tel.: (22) 59 356 70; pok. 14

Specjalista: mgr Katarzyna Wardęga-Wiewióra
tel.: (22) 59 311 77; pok. 15 

St. Referent: mgr inż. Małgorzata Michałowska
tel.: (22) 59 356 93; pok. 15 

Specjalista: mgr Alicja Ulikowska
tel.: (22) 59 356 83;  pok. 16  

Specjalista: lic. Edyta Iwanowska
tel.: (22) 59 356 84; pok. 16