Nauka

Formularze zgłoszeniowe


Podstawowe dane do wypełnienia we wniosku NCN:

  • pracownik uczelni (status wnioskodawcy – jednostka naukowa)
  • doktorant , osoba spoza uczelni (status wnioskodawcy – osoba fizyczna)

 

1.Status wnioskodawcy: Jednostka naukowa-uczelnia wyższa

2.Poziom I: Nazwa i adres (tel. e-mail, www)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, mazowieckie

(22) 593-10-00, (22) 593-10-10

rektor@sggw.pl; prorektor@sggw.pl

www.sggw.pl

3.Kierownik podmiotu:

prof. dr hab. Marian Binek, Prorektor ds. Nauki

3.NIP 5250007425, REGON 000001784    krs: nie dotyczy

4.Poziom II: Wydział Nazwa i adres (tel.,e-mail, www)

5.Siedmiocyfrowy identyfikator gminy:   146513 8

6.Status organizacyjny podmiotu:            A. 1 uczelnia wyższa

7.Podmiot sprawujący nadzór:           Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

Podział ze względu na profil działalności:      AUPR - uniwersytet o profilu rolniczym

Numer konta:

Bank Polska Kasa Opieki  S.A.
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
40 1240 6263 1111 0010 6401 4077 (wymagany w konkursie MINIATURA)

 

Elektroniczna skrzynka podawcza:

/sggw/skrytka

KWESTIONARIUSZ NIEWYSTĘPOWANIA POMOCY PAŃSTWA:

1. Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)?

TAK

2. Czy wnioskowane finansowanie na realizację pojedynczego działania naukowego stanowić będzie finansowanie wyłącznie działalności niegospodarczej podmiotu (tj. projekt nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, ani nie jest z nią związany, a jego wyniki nie będą wykorzystywane do prowadzenia takiej działalności)?

TAK

3. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodem na odpowiednie rozdzielenie kosztów, finansowania i przychodów mogą być sprawozdania finansowe podmiotu).

TAK

 

Formularz zgłoszeniowy-NCN

Instrukcja wypełnienia wniosku NCN

 

Formularz zgłoszeniowy POIŚ

Formularz zgłoszeniowy POWER

Formularz zgłoszeniowy Regionalne Agendy Naukowe

 

Ocena kwalifikowalności podatku VAT