Nauka

Formularze zgłoszeniowe


Podstawowe dane do wypełnienia we wniosku NCN:

  • pracownik uczelni (status wnioskodawcy – jednostka naukowa)
  • doktorant , osoba spoza uczelni (status wnioskodawcy – osoba fizyczna)

 

1.Status wnioskodawcy: Jednostka naukowa-uczelnia wyższa

2.Poziom I: Nazwa i adres (tel. e-mail, www)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, mazowieckie

(22) 593-10-00, (22) 593-10-10

rektor@sggw.waw.pl; prorektor@sggw.waw.pl

www.sggw.pl

3.Kierownik podmiotu:

prof. dr hab. Marian Binek, Prorektor ds. Nauki

3.NIP 5250007425, REGON 000001784    krs: nie dotyczy

4.Poziom II: Wydział Nazwa i adres (tel.,e-mail, www)

5.Siedmiocyfrowy identyfikator gminy:   146513 8

6.Status organizacyjny podmiotu:            A. 1 uczelnia wyższa

7.Podmiot sprawujący nadzór:           Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

Podział ze względu na profil działalności:      AUPR - uniwersytet o profilu rolniczym

Numer konta:

Bank Polska Kasa Opieki  S.A.
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
40 1240 6263 1111 0010 6401 4077

 

Elektroniczna skrzynka podawcza:

/sggw/skrytka

 

Formularz zgłoszeniowy-NCN

Instrukcja wypełnienia wniosku NCN

 

Formularz zgłoszeniowy POIŚ

Formularz zgłoszeniowy POWER

Formularz zgłoszeniowy Regionalne Agendy Naukowe

 

Ocena kwalifikowalności podatku VAT