Nauka

Szkoła Doktorska


Pełna nazwa szkoły: Szkoła Doktorska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, email: szkoladoktorska@sggw.pl

 

Kierownik: dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska email: justyna_franc_dabrowska@sggw.pl

Zastępca: dr hab. Małgorzata Kosicka-Gębska email: malgorzata_kosicka_gebska@sggw.pl

Skład Rady Programowej

 

Wykaz dziedzin i dyscyplin, w jakich możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej:

Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • nauki leśne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:

 • nauki biologiczne

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:

 • ekonomia i finanse

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej SGGW

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020:

Zasady rekrutacji

Terminy składania dokumentów: 2-13 września 2019 r.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej, SGGW bud. 2

Informacje o rekrutacji: tel.: (22) 59 31063

Wizytówki Promotorów:

- Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

- Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:

- Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

- Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:

 • ekonomia i finanse

Program kształcenia