Nauka

Szkoła Doktorska


Pełna nazwa szkoły: Szkoła Doktorska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, email: szkoladoktorska@sggw.pl

 

Kierownik: dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska email: justyna_franc_dabrowska@sggw.pl

Zastępca: dr hab. Małgorzata Kosicka-Gębska email: malgorzata_kosicka_gebska@sggw.pl

Skład Rady Programowej

 

Wykaz dziedzin i dyscyplin, w jakich możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej:

Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

  • nauki leśne
  • rolnictwo i ogrodnictwo
  • technologia żywności i żywienia
  • weterynaria
  • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:

  • nauki biologiczne

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:

  • ekonomia i finanse