Nauka

Stypendium doktoranckie


Regulamin przyznawania i wpłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

Zarządzenie Nr 69 Rektora SGGW z dnia 24 sierpnia 2017 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wpłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego - I rok studiów

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego - II, III i IV rok studiów

Załącznik nr 3 - Procedura

 

UWAGA!

Wnioski należy wypełnić w formie elektronicznej.

Wniosek należy:

  • wydrukować,
  • podpisać, 
  • złożyć do Kierownika studiów doktoranckich we wskazanym w Regulaminie terminie.