Rekrutacja na studia doktoranckie w SGGW odbywa się na podstawie uchwały rekrutacyjnej:

Uchwała nr 36-2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne)

Załączniki do Uchwały nr 36-2013/2014: