Nauka

Kontakt


SEKCJA OBSŁUGI NAUKI

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek nr 2, piętro I, pokoje: 8, 10, 11

Kierownik Sekcji: mgr Beata Grzesiak, tel. 22 59 310 64, pok. 8

Specjalista: mgr Agnieszka Grabińska; tel: 22 59 310 63; pok. 10
(studia doktoranckie)

Specjalista: mgr Roman Kacprzyk; tel: 22 59 310 62; pok. 11
(ELD - hologramy, GUS)

Specjalista: dr Arkadiusz Gralak, tel. 22 59 310 60, pok. 11
(sprawozdawczość, ELD – hologramy)

Specjalista: mgr Anna Kulwanowska, tel. 22 59 314 12, pok. 10
(awanse naukowe, zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego, ubezpieczenia zdrowotne doktorantów

Specjalista: mgr Justyna Wietoszkotel. 22 59 310 61, pok. 10
(studia podyplomowe, system DN)