Nauka

Zakres działalności Sekcji


Do zadań realizowanych przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Badawczych należy:

 1. monitorowanie możliwości pozyskiwania środków programów międzynarodowych istotnych dla rozwoju Uczelni i jej jednostek organizacyjnych;
 2. informowanie pracowników SGGW o potencjalnych źródłach finansowania
  i sposobach aplikowania, wyszukiwanie naukowców/zespołów w Uczelni właściwych do potencjalnej realizacji projektów;
 3. konsultacje w zakresie planowania oraz składania aplikacji i realizacji i trwałości projektów międzynarodowych;
 4. organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji z udziałem ekspertów polskich
  i zagranicznych dotyczących aplikacji i realizacji i trwałości projektów międzynarodowych;
 5. współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Programów Ramowych UE;
 6. pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów, wsparcie w trakcie procesu zawierania porozumień i umów partnerstwa;
 7. ewidencja aplikacji i projektów realizowanych przez jednostki SGGW oraz prowadzenie statystyk związanych z realizacją międzynarodowych projektów badawczych w SGGW;
 8. inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego, nieujęte w zakresie,
  a merytorycznie związane z zadaniami sekcji.