Znalezione obrazy dla zapytania Horyzont 2020

HORYZONT 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

  • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
  • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
  • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

 

Otwarte konkursy w ramach Programu Horyzont 2020 można znaleźć na stronie Participant Portal.

 

Instrukcja realizacji projektów w ramach H2020 

Załącznik 1. Wyliczenie kwoty wynagrodzeń do refundacji

Załącznik 2. Zużycie materiałów

Wniosek o dokonanie przelewu pomiędzy rachunkami

Declaration on a person working exclusively on a H2020 action