Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie, obecnie przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące), struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo – technicznej krajów członkowskich.

Najważniejsze informacje o Programie na stroniewww.cost.eu

Procedura przystępowania do Akcji w programie COST Do pobrania tutaj

Prezentacja dotycząca programu COST  Pobierz

Informacje o programieSekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych

mgr inż. Luiza Tylec e-mail: luiza_tylec@sggw.pl tel: 22 593  10 41