Nauka

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych


Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych (SMPB) została na mocy Zarządzenia Rektora Nr 122 z dnia 24 listopada 2016 r. przekształcona z Biura Międzynarodowych Projektów Badawczych i obecnie stanowi integralną część Biura Nauki i Projektów.

SMPB obsługuje takie projekty jak:

- Horyzont 2020

- Akcje COST

- ERA-NET

- LIFE+

- Interreg

- współpraca dwustronna

- inne

 

KONTAKT

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA I KODEKS POSTĘPOWANIA PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH