W sprawach dotyczących rekrutacji na studia doktoranckie uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Wydziałami Uczelni, które te studia prowadzą.

 

Jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i standardami unijnymi studia doktoranckie – jako studia trzeciego stopnia – prowadzone są w uczelniach jako stacjonarne i niestacjonarne.

Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Natomiast wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych ustala Rektor.
Studia doktoranckie mogą trwać do czterech lat.

Biuro Nauki SGGW

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. 59 31 060 (63)
e-mail: biuro_nauki@sggw.pl