BIURO NAUKI I PROJEKTÓW

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

budynek nr 2, piętro I 


e-mail: bnip@sggw.pl
godziny pracy Biura - od 8.00 do 16.00

 

Kierownik Biura Nauki i Projektów: dr inż. Anita Szczykutowicz; tel: 22 59 314 09; pok. 9

Sekretariat: inż Marta Kurzatkowska; tel.: 22 59 356 95; pok. 7 

 

SEKCJA OBSŁUGI NAUKI

e-mail: son@sggw.pl
 

Kierownik Sekcji: dr inż Rafał Korbal; tel.: 22 59 310 61; pok. 11

Specjalista: Stanisława Ratajczak; tel: 22 59 310 63; pok. 10
(studia doktoranckie)

Specjalista: mgr Roman Kacprzyk; tel: 22 59 310 62; pok. 11
(rejestracja projektów naukowo-badawczych)

Specjalista: mgr Eliza Konstanciuk; tel: 22 59 310 61; pok. 10
(konferencje naukowe, sprawozdawczość, studia podyplomowe)

Specjalista: mgr Agnieszka Serwatka; tel.: 22 59 314 12; pok. 8
(przewody doktorskie i habilitacyjne, postępowanie o nadanie tytułu profesora i o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego

St. referent: mgr Mariola Malesa; tel.: 22 59 310 64; pok. 8

 

SEKCJA MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

e-mail: smpb@sggw.pl
 

Kierownik Sekcji: mgr Agnieszka Wojciechowska De Cokere; tel.: 22 59 310 50; pok. 13

Specjalista: mgr Małgorzata Ciborowska; tel: 22 59 318 41; pok. 12

Starszy referent: mgr inż Agata August; tel: 22 59 310 41; pok. 12

 

SEKCJA PROJEKTÓW KRAJOWYCH

e-mail: spk@sggw.pl

 

Główny specjalista: mgr Joanna Stępkowska; tel: 22 59 356 93; pok. 14

Specjalista: mgr Dorota Szczęsna; tel: 22 59 336 94; pok. 12

St. referent: mgr Michalina Koc; tel.: 22 59 311 77, pok. 7