Nauka

Kontakt z Biurem Nauki i Projektów


ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

budynek nr 2, piętro I, pokoje: 8, 10, 11


e-mail: biuro_nauki@sggw.pl
godziny pracy Sekcji Obsługi Nauki - 8.00 do 16.00

 

Kierownik Sekcji Obsługi Nauki: dr inż. Rafał Korbal; tel: 22 59 310 60; p. 11

Specjalista: Stanisława Ratajczak; tel: 22 59 310 63; p. 10
(studia doktoranckie)

Specjalista: mgr Roman Kacprzyk; tel: 22 59 310 62; p. 11
(rejestracja projektów naukowo-badawczych)

Specjalista: mgr Eliza Konstanciuk; tel: 22 59 310 61; p. 10
(konferencje naukowe, sprawozdawczość, studia podyplomowe)

Specjalista: mgr Agnieszka Serwatka; tel.: 22 59 314 12; p. 8
(przewody doktorskie i habilitacyjne, postępowanie o nadanie tytułu profesora i o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego

St. referent: mgr Mariola Malesa; tel.: 22 59 310 64; p. 8