BIURO NAUKI I PROJEKTÓW

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

budynek nr 2, piętro I 

e-mail: bnip@sggw.pl
godziny pracy Biura - od 8.00 do 16.00

 

Kierownik Biura Nauki i Projektów: dr inż. Anita Szczykutowicz; tel: 22 59 314 09; pok. 9

Sekretariat: inż Marta Kurzatkowska; tel.: 22 59 356 95; pok. 7 

 

SEKCJA OBSŁUGI NAUKI

e-mail: son@sggw.pl
 

Specjalista: Stanisława Ratajczak; tel: 22 59 310 63; pok. 10
(studia doktoranckie)

Specjalista: mgr Roman Kacprzyk; tel: 22 59 310 62; pok. 11
(ELD - hologramy, GUS)

Specjalista: mgr Eliza Konstanciuk; tel: 22 59 310 61; pok. 10
(konferencje naukowe, sprawozdawczość, ELD - hologramy)

Specjalista: mgr Agnieszka Serwatka; tel.: 22 59 314 12; pok. 8
(przewody doktorskie i habilitacyjne, postępowanie o nadanie tytułu profesora i o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego

St. referent: mgr Mariola Malesa; tel.: 22 59 310 64; pok. 8

Sam. referent: mgr Jolanta Pochopień; tel. 22 59 310 60, pok. 11
(studia podyplomowe, system DN)

 

SEKCJA MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

e-mail: smpb@sggw.pl
 

Kierownik Sekcji: mgr Agnieszka Wojciechowska De Cokere; tel.: 22 59 310 50; pok. 13 (urlop)

p.o. Kierownika Sekcji: mgr Małgorzata Ciborowska; tel: 22 59 310 50; pok. 13 

Starszy referent: mgr inż Agata August; tel: 22 59 310 41; pok. 12 (urlop)

Specjalista: dr inż. Maciej Posłuszny; tel. 22 59 318 41; pok. 12 

 

SEKCJA PROJEKTÓW KRAJOWYCH

e-mail: spk@sggw.pl

Kierownik Sekcji: mgr Dorota Szczęsna; tel: 22 59 356 94; pok. 14

Specjalista: mgr Katarzyna Gorszkow, tel.: 22 59 356 70, pok. 14

St. referent: mgr Michalina Koc; tel.: 22 59 311 77, pok. 15 

St. Referent: mgr Beata Grzesiak; tel: 22 59 356 93; pok. 15