Nabory w roku 2018

NCN

Rodzaj konkursu                                                       

Rozpoczecie naboru wniosków                      

Zakończenie naboru wniosków                                         

Rozsztrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 15

15 marca 15 czerwca grudzień 2018

PRELUDIUM 15

15 marca 15 czerwca grudzień 2018

SONATA BIS 8

15 czerwca 17 września marzec 2019

MAESTRO 10

15 czerwca 17 września marzec 2019

OPUS 16

14 wrzesnia 17 grudnia czerwiec 2019

PRELUDIUM 16

14 wrzesnia 17 grudnia czerwiec 2019

SONATA 14

14 września 17 grudnia czerwiec 2019

SONATINA 3

14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019

ETIUDA 7

14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019

UWERTURA 3

14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019

TANGO 3

ETAP I: 14 czerwca 21 września 16:00  
ETAP II: 21 września 16:01 20 grudnia 16:00  

MINIATURA 2

17 kwietnia 31 grudnia marzec 2019

 

NCBiR

Rodzaj konkursu                                                       

Rozpoczecie naboru wniosków                      

Zakończenie naboru wniosków                                         

Rozsztrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

TANGO 3

ETAP I: 14 czerwca 21 września 16:00  
ETAP II: 21 września 16:01 20 grudnia 16:00  

KONKURS 1/4.1.4/2018 PROJEKTY APLIKACYJNE

16 maja 16 lipca  

PO WER NR POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 - ŚCIEŻKA I

11 czerwca 5 października  

PO WER NR POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18 - ŚCIEŻKA II

11 czerwca 5 października  

PO WER NR POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18 - ŚCIEŻKA III

11 czerwca 5 października  

PO WER NR POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18

25 czerwca 15 października  

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Rodzaj konkursu                                                       

Rozpoczecie naboru wniosków                      

Zakończenie naboru wniosków                                         

Rozsztrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna; Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Kogeneracji RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18

29 października 4 stycznia 2019 maj 2019

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Edukacja ogólna RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18

30 października 16 listopada 15:00 II kwartał 2019 roku

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18

30 marca 19 kwietnia 15:00 II kwartał 2018 roku

10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18

19 luty 6 marca 15:00 IV kwartał 2018 roku

10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów  RPMA.10.03.01-IP-14-073/18

31 sierpnia 8 października I kwartał 2019 roku

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Oświadczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

"Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku planowane jest wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku zostanie wstrzymany nabór wniosków do strumieni finansowania nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłoszonych na podstawie ww. ustawy o zasadach finansowania nauki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski złożone po dniu 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Postępowania w sprawie wniosków złożonych po 30 września 2018 roku zostaną umorzone."

Rodzaj konkursu                                                       

Rozpoczecie naboru wniosków                      

Zakończenie naboru wniosków                                         

Rozsztrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

21 marca 21 maja  

Dialog

składanie wniosków do 30 czerwca 2019  

Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza

21 maja 22 czerwca  

Diamenotwy grant

możliwośc składania wniosków przez cały rok