Nauka

Biuro Nauki i Projektów - aktualności


XX jubileuszowa edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Laureaci Konkursu mogą uzyskać grant do 100 tyś. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję i umiędzynarodowienie produktu.

Celem konkursu jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów. Były nowości z różnych obszarów techniki, m. in. Z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała wyróżnienia.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przyznania jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

 • Produkt przyszłości jednostki naukowej,
 • Produkt przyszłości przedsiębiorcy,
 • Produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które:

 •  Zostały wprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony),
albo
 •  Zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony)
 
W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.
Termin składania wniosków mija 6 października br. o godz. 16:30
 

67 mln zł na badania naukowe od FNP - informacja o naborach

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do 2 października zbiera wnioski do konkursów w pięciu programach, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe.

O granty na realizację badań w Polsce ubiegać się mogą badacze z całego świata, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

30 mln zł mogą zdobyć łącznie młodzi badacze w bieżącym konkursie w programie FIRST TEAM. Oferuje on  trzyletnie granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące konkurencyjnych w skali światowej prac B+R, których wyniki wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Granty te mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych.

 • Szczegóły na stronie programu: FIRST TEAM
 • Krótka animacją o programie FIRST TEAM: Zobacz film
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela koordynatorka programu FIRST TEAM: dr Anna Raiter-Smiljanic; tel. 22 311 84 42

Naukowcy, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej za granicą i chcieliby prowadzić badania w Polsce mogą skorzystać z oferty grantów „powrotowych” w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt trwający 2 lata w programie HOMING. Podobna propozycja czeka na badaczy, którzy chcą wrócić do pracy naukowej po przerwie związanej np. z pracą w innym sektorze gospodarki lub po urlopie rodzicielskim. Mogą oni starać się o dwuletnie granty o charakterze staży podoktorskich w wysokości ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 12 mln zł. W obu programach projekty mogą być realizowane zarówno w jednostkach naukowych, jak i przedsiębiorstwach.

 • Szczegóły na stronie programu: HOMING
 • Szczegóły na stronie programu: POWROTY
 • Krótka animacja o programie HOMING: Zobacz film
 • Krótka animacja o programie POWROTY: Zobacz film
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają koordynatorki programów: HOMING - dr Monika Biłas – Henne, tel. 22 845 95 17; POWROTY -  dr Joanna Rutkowska, tel. 22 845 95 33

Po raz kolejny Fundacja prowadzi  też konkursy w programach stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również jednostek naukowo-badawczych. Wysokość grantów wynosi ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł na prace trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy – w przypadku Core Facility PLUS). Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. W bieżącym konkursie w obu programach jest do zdobycia łącznie 25 mln zł.

Termin składania wniosków do aktualnie trwających konkursów w programach FIRST TEAM, HOMING, POWROTY oraz TEAM-TECH Core Facility i Core Facility PLUS upływa 2 października 2017 r. Wszystkie programy są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów w pozostałych programach FNP realizowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: LINK

Animacje o programach zamieszczone na portalu YouTube:

 • Animacja o programie  FIRST TEAM:  link
 • Animacja o programie  HOMING: link
 • Animacja o programie  POWROTY: link

 

Przedłużenie terminów składania wniosków w konkursach NCN

Biuro Nauki i Projektów informuje, że Narodowe Centrum Nauki przedłużyło nabór w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 do 22 września br. Uruchomienie naboru wniosków w systemie OSF nastąpi 29 sierpnia br. Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/

Procedura składania wniosków w Narodowym Centrum Nauki i w SGGW w Warszawie

Zwracamy uwagę, że przed złożeniem wniosku do podpisu (elektronicznego lub na wersji papierowej wymagane jest złożenie w Biurze Nauki i Projektów, Sekcja Projektów Krajowych:

1. formularza zgłoszeniowego (instrukcja)

2. wniosku podpisanego przez kierownika projektu i dziekana

3. Kwestionariusza pomocy publicznej

Podstawowe dane potrzebne do wypełnienia wniosku NCN dostępne są na stronie Biura Nauki i Projektów: 

http://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/formularze-zgloszeniowe

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z konkursami NCN:

Joanna Stępkowska, tel: 22 59 356 93; pok. 15

Michalina Koc, tel.: 22 59 311 77, pok. 15

 


Nabory do programów: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY,
TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS
 

Biuro Nauki i Projektów informuje, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła kolejne konkursy grantowe w pięciu programach: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do zdobycia jest łącznie 67 mln zł.

Termin składania wniosków mija 2 października br.  

Program First Team oferuje granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące konkurencyjnych w skali światowej prac B+R, których wyniki wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Granty te mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych. W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy. Wsparcie w ramach programu powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom oraz młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R
o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

Program HOMING to propozycja grantów ‘’powrotowych’’ dla naukowców, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej za granicą i chcieliby prowadzić badania w Polsce. Budżet projektu HOMING, trwającego 24 miesiące wynosi ok. 800 000 zł.

Podobna propozycja czeka na badaczy, którzy chcą wrócić do pracy naukowej po przerwie związanej np.
z pracą w innym sektorze gospodarki lub po urlopie rodzicielskim. Mogą oni starać się o dwuletnie granty
o charakterze staży podoktorskich w wysokości ok. 800 tys. zł w programie POWROTY.

Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie
12 mln zł. W obu programach projekty mogą być realizowane zarówno w jednostkach naukowych, jak
i przedsiębiorstwach.

Po raz kolejny Fundacja uruchamia też konkursy w programach stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również jednostek naukowo-badawczych. Wysokość grantów wynosi ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł na prace trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy – w przypadku Core Facility PLUS). Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. W bieżącym konkursie
w obu programach jest do zdobycia łącznie 25 mln zł.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursach zapraszamy do kontaktu:

Biuro Nauki i Projektów:

Katarzyna Gorszkow tel. 22 59 356 70; pok. 14

 

Podziekowania za udział w warsztatach dotyczących aplikowania w konkursach NCN

W dniach od 08.05 do 29.05 na wydziałach odbyły się warsztaty poświęcone aplikowaniu w aktualnych konkursach NCN – Miniatura Preludium Opus. W których uczestniczyło 125 osób. Dziękujemy za udział zaangażowanie w organizacji i przygotowaniu spotkań warsztatowych.  

Materiały prezentowane na warsztatach

Wysyłka wniosków w systemie OSF

Na stronie Narodowego Centrum Nauki pojawił się komunikat dotyczący wysyłki wniosków w systemie OSF.

Zwracamy uwagę, że przed złożeniem wniosku do podpisu (elektronicznego lub na wersji papierowej wymagane jest złożenie w Biurze Nauki i Projektów, Sekcja Projektów Krajowych:

1. formularza zgłoszeniowego (instrukcja)

2. wniosku podpisanego przez kierownika projektu i dziekana

3. Kwestionariusza pomocy publicznej

Podstawowe dane potrzebne do wypełnienia wniosku NCN dostępne są na stronie Biura Nauki i Projektów: 

http://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/formularze-zgloszeniowe

 

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z konkursami NCN:

Joanna Stępkowska, tel: 22 59 356 93; pok. 15

Michalina Koc, tel.: 22 59 311 77, pok. 15

Konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie „Współpraca"

Biuro Nauki i Projektów uprzejmie informuję, iż Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 30 maja 2017 r. ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie „Współpraca" Wnioski będą przyjmowane w terminie od  30 czerwca 2017 do 31 lipca 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia konkursu na stronie ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-o-mozliwosci-skladania-wnio-1.html

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html

Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych  szkoleń  organizowanych przez CDR Brwinów, szczegóły na stronie:

http://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia/2258-szkolenie-aplikowanie-o-srodki-z-dzialania-wspolpraca-oraz-zawiazywanie-grup-operacyjnych

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Nauki i Projektów:

Kierownik Biura Nauki i Projektów

dr inż. Anita Szczykutowicz

tel: 22 59 314 09

 

Pracownik Sekcji Projektów Krajowych

inż. Marta Kurzątkowska

tel: 22 59 35 695

 

Pracownik Sekcji Projektów Krajowych

mgr Dorota Szczęsna 

tel: 22 59 356 94

 

Szkolenie organizowane CDR Brwinów działanie " Współpraca" PROW 2014-2020 

Biuro Nauki i Projektów informuje, że  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pn. "Partnerstwo dla Rozwoju", które będzie poświęcone przygotowaniem partnerów do korzystania z funduszy z działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad wypełniania dokumentów aplikacyjnych do działania „Współpraca”, pozyskiwanie środków finansowych na rozwój innowacji z innych programów UE i krajowych zarządzanych przez PARP i NFOŚiGW oraz zasad zawiązywania grup operacyjnych.

Do udziału w szkoleniu CDR Brwinów zaprasza w szczególności przedstawicieli podmiotów, które utworzyły lub zamierzają utworzyć grupę operacyjną w ramach działania „Współpraca” oraz potencjalnych partnerów grup operacyjnych: przedsiębiorców, doradców, przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i rolników.

Szkolenia odbędą się w:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - 19-21 czerwca 2017 r. - Karta zgłoszenia
 2. Wrocław - 28-30 czerwca 2017 r. - Karta zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać na adres e-mial j.dabrowska@cdr.gov.pl lub fax na nr 22-729-72-91 w terminie:
I szkolenie: do dnia 12 czerwca 2017 r.
II szkolenie: do dnia 16 czerwca 2017 r.

Szkolenia są organizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty wyżywienia i noclegu pokrywa CDR w Brwinowie.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:
Łukasz Laskowski, e-mail: l.laskowski@cdr.gov.pl; tel. 22 729-66-34 wew. 171.
Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:
Janina Dąbrowska, e-mail: j.dabrowska@cdr.gov.pl; tel. 22 729-66-34 wew 106.

Do pobrania:

Informacje o szkoleniu na stronie: http://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia/2258-szkolenie-aplikowanie-o-srodki-z-dzialania-wspolpraca-oraz-zawiazywanie-grup-operacyjnych

 Przedłużenie naboru wniosków OPUS 13 i PRELUDIUM 13 

Biuro Nauki i Projektów informuje, że Narodowe Centrum Nauki przedłużyło nabór w konkursach
Opus 13 i Preludium 13 do 22 czerwca br.
Równocześnie zostały uruchomione w systemie OSF formularze wniosków do wyżej
wymienionych konkursów. Więcej informacji na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/

 

Na stronach SGGW można pobrać dane uczelni potrzebne do złożenia wniosku:

http://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/formularze-zgloszeniowe

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z konkursami NCN zapraszamy do kontaktu:

Joanna Stępkowska, tel: 22 59 356 93; pok. 15

Michalina Koc, tel.: 22 59 311 77, pok. 15


 

Biuro Nauki i Projektów zaprasza na szkolenie w dniu 18 maja 2017 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w budynku nr 8 sala 112.

Tematyka szkolenia:

 1. Badania ekologiczne - Departamentu Hodowli i Ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Postęp biologiczny - Departamentu Hodowli i Ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 3. Działanie ”Współpraca” – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wykład nie odbędzie się w dniu 18 maja ze względu na inne obowiązki służbowe pracowników Departamentu, o nowym terminie wykładu poinformujemy wkrótce.
 4. Baza Usług Rozwojowych – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 5. Bony na innowacje - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego pod wskazanym adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9IxLC-JZ4nYMIhh_5M6dVgHDRtBZsshGaXCizFzYJ-8Ng4g/viewform

 W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt - 22 59 310 60 (dr inż. Rafał Korbal).

Szkolenie: Horyzont2020_Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening) 

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych Biura Nauki i Projektów zaprasza na szkolenie dotyczące Upowszechniania doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening)
w programie Horyzont2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja br. o godz. 10.00 w sali 112
w budynku nr 8. Szkolenie poprowadzi pani Patrycja Smoleńska, ekspert  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Pakiet Widening koncentruje się na wzmocnieniu zdolności naukowo-technologicznej jednostek biorących udział w projektach oraz rozszerzaniu działań w wybranym profilu badawczym jednostki i jej personelu.

Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez nawiązanie współpracy z co najmniej dwiema innymi instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.

ERA Chairs – ma na celu wsparcie uczelni oraz innych instytucji naukowych i badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej i umożliwienie im zatrudnienia wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej. 

Szczegółowy program spotkanie dostępny jest TUTAJ

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do 23 maja, dostępnego pod poniższym linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Qri9SYALPfd0j5VFC1j-CVBlx0iflRwUA7MsUCF141FiYA/viewform

Prezentacje ze szkolenia:

1. Widening

2. Twinning

3. Era Chairs

4. Evaluation

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Ciborowska
tel. 22 59 318 41
e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Szkolenie_ Horyzont2020_Akcje Marie Skłodowska-Curie Action

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych Biura Nauki i Projektów zaprasza na szkolenie dotyczące akcji Marie Skłodowskiej-Curie Individual Fellowships (MSCA IF) w ramach programu Horyzont2020, które odbędzie się w dniu 12.05.2017 r. o godzinie 10:00 w Auli 3 w budynku nr 37. Szkolenie poprowadzi pan Adam Głuszuk, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Szkolenie skierowane jest do młodych oraz doświadczonych naukowców. Warunkiem, jaki powinien spełniać kandydat aplikujący w ramach programu to posiadanie tytułu doktora lub 4 lata stażu badawczego.

Indywidualne Granty Badawczo-Szkoleniowe (MSCA IF) obejmu

 

 

ją pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim, udział w konferencjach oraz w szkoleniach w Europie jak i poza jej granicami.

W ww. grantach wyróżniamy dwa typy projektów: EUROPEAN FELLOWSHIPS (umożliwiający realizację grantu w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym) oraz GLOBAL FELLOWSHIPS (umożliwiający realizację grantu najpierw w kraju trzecim następnie obowiązkowy powrót do Europy).

Szczegółowy program spotkanie dostępny jest TUTAJ

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do 11 maja, dostępnego pod poniższym linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1gpU_qEpLdfrbG49Rqi-WfWIJuhQwFaop5WRotTePJwY/edit

Prezentacje ze szkolenia:

1. Ogólne informacje o MSCA IF
2
. Część A wniosku
3. Część B wniosku

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Ciborowska
tel. 22 59 318 41
e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Nabory do programów: TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility

Biuro Nauki i Projektów informuje, że 20 kwietnia rozpoczął się kolejny nabór wniosków o finansowanie projektów w konkursach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility Plus realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Do zdobycia jest łącznie 95 mln zł.

Termin składania aplikacji on line 20.06.2017

Spotkanie informacyjne nt. konkursów będzie transmitowane na profilu FNP na portalu Facebook (LINK). Aby śledzić transmisję, nie trzeba posiadać konta na Facebooku. Transmisja rozpocznie się 26 kwietnia o godz. 10.30. Program spotkania

 

Program TEAM oferuje granty w wysokości ok. 3,5 mln zł, realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek i oryginalne osiągnięcia naukowe. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Obowiązkowy jest także udział naukowego partnera zagranicznego w realizacji badań. Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach i konsorcjach naukowo-przemysłowych. Grant można zdobyć na trzy lata, z dodatkową możliwością jego przedłużenia o maksymalnie 2 lata.

Sprawdź zasady konkursu: Program TEAM

 

Program TEAM-TECH to propozycja dla firm, w tym startupów, zainteresowanych prowadzeniem działalności B+R oraz dla jednostek naukowych, które chcą nawiązać lub intensyfikować współpracę B+R z biznesem. Program oferuje finansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł na wsparcie najlepszych zespołów badawczych oraz prowadzenie przez nie prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Wnioskodawcą w programie może zostać wybitny naukowiec posiadający doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych, w tym w obligatoryjnym partnerstwie biznesowym (jednostki naukowe) lub partnerstwie naukowym (przedsiębiorstwa).

Sprawdź zasady konkursu: Program TEAM-TECH

 

Celem programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. W zależności od programu można ubiegać się o środki ok. 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (moduł Core Facility) lub o środki w wysokości ok. 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy (w przypadku programu TEAM-TECH Core Facility PLUS). Wnioski mogą składać naukowcy ze stopniem doktora, którzy posiadają doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.

Sprawdź zasady konkursu: TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursach zapraszamy do kontaktu:

Biuro Nauki i Projektów:

Joanna Stępkowska tel. 22 5935693
Dorota Szczęsna tel. 22 5935694

Konkursy NCN (Miniatura, Preludium, Opus) - spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli NCN

 

Biuro Nauki i Projektów zaprasza naukowców na spotkanie informacyjne z udziałem Koordynatorów Nauk o Życiu z Narodowego Centrum Nauki, dr Magdaleny Kowalczyk i dr Anny Piłat dotyczące przygotowania i oceny wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00, w budynku nr 8, sala nr 112

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:

Formularz rejestracyjny - Konkursy NCN

 

Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia. Zapisy przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.

Osobą do kontaktu jest Joanna Stępkowska, Sekcja Projektów Krajowych, Biuro Nauki i Projektów, joanna_stepkowska@sggw.pl tel. 22 5935693

 

Ruszył "Program Kariera"

Biuro Nauki i Projektów SGGW informuje, że Polska Rada Biznesu uruchamia 14 edycję Programu Kariera. Rekrutacja do Programu trwa do 31 maja br.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem: http://www.programkariera.pl/#intro

Webinarium dla wnioskodawców w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Biuro Nauki i Projektów informuje, iż Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje webinarium dla wnioskodawców w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Odbędzie się ono 31 marca br.

Celem programu MAB jest pomoc w utworzeniu w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata. W ich ramach międzynarodowe zespoły złożone z naukowców reprezentujących różne specjalizacje będą prowadzić swoje badania i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie nowej jednostki.

Program MAB jest skierowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem i uznanym dorobku naukowym zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej. 

Link do rejestracji na webinarium dostępny jest pod adresem: http://www.fnp.org.pl/webinarium-dla-wnioskodawcow-w-programie-mab/