Nauka

Biuro Nauki i Projektów - aktualności


 Przedłużenie naboru wniosków OPUS 13 i PRELUDIUM 13 

Biuro Nauki i Projektów informuje, że Narodowe Centrum Nauki przedłużyło nabór w konkursach
Opus 13 i Preludium 13 do 22 czerwca br.
Równocześnie zostały uruchomione w systemie OSF formularze wniosków do wyżej
wymienionych konkursów. Więcej informacji na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/

 

Na stronach SGGW można pobrać dane uczelni potrzebne do złożenia wniosku:

http://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/formularze-zgloszeniowe

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z konkursami NCN zapraszamy do kontaktu:

Joanna Stępkowska, tel: 22 59 356 93; pok. 15

Michalina Koc, tel.: 22 59 311 77, pok. 15


 

Biuro Nauki i Projektów zaprasza na szkolenie w dniu 18 maja 2017 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w budynku nr 8 sala 112.

Tematyka szkolenia:

  1. Badania ekologiczne - Departamentu Hodowli i Ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  2. Postęp biologiczny - Departamentu Hodowli i Ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  3. Działanie ”Współpraca” – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wykład nie odbędzie się w dniu 18 maja ze względu na inne obowiązki służbowe pracowników Departamentu, o nowym terminie wykładu poinformujemy wkrótce.
  4. Baza Usług Rozwojowych – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  5. Bony na innowacje - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego pod wskazanym adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9IxLC-JZ4nYMIhh_5M6dVgHDRtBZsshGaXCizFzYJ-8Ng4g/viewform

 W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt - 22 59 310 60 (dr inż. Rafał Korbal).

Szkolenie: Horyzont2020_Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening) 

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych Biura Nauki i Projektów zaprasza na szkolenie dotyczące Upowszechniania doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening)
w programie Horyzont2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja br. o godz. 10.00 w sali 112
w budynku nr 8. Szkolenie poprowadzi pani Patrycja Smoleńska, ekspert  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Pakiet Widening koncentruje się na wzmocnieniu zdolności naukowo-technologicznej jednostek biorących udział w projektach oraz rozszerzaniu działań w wybranym profilu badawczym jednostki i jej personelu.

Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez nawiązanie współpracy z co najmniej dwiema innymi instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.

ERA Chairs – ma na celu wsparcie uczelni oraz innych instytucji naukowych i badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej i umożliwienie im zatrudnienia wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej. 

Szczegółowy program spotkanie dostępny jest TUTAJ

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do 23 maja, dostępnego pod poniższym linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Qri9SYALPfd0j5VFC1j-CVBlx0iflRwUA7MsUCF141FiYA/viewform

Prezentacje ze szkolenia:

1. Ogólne informacje o MSCA IF
2
. Część A wniosku
3. Część B wniosku

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Ciborowska
tel. 22 59 318 41
e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Szkolenie_ Horyzont2020_Akcje Marie Skłodowska-Curie Action

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych Biura Nauki i Projektów zaprasza na szkolenie dotyczące akcji Marie Skłodowskiej-Curie Individual Fellowships (MSCA IF) w ramach programu Horyzont2020, które odbędzie się w dniu 12.05.2017 r. o godzinie 10:00 w Auli 3 w budynku nr 37. Szkolenie poprowadzi pan Adam Głuszuk, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Szkolenie skierowane jest do młodych oraz doświadczonych naukowców. Warunkiem, jaki powinien spełniać kandydat aplikujący w ramach programu to posiadanie tytułu doktora lub 4 lata stażu badawczego.

Indywidualne Granty Badawczo-Szkoleniowe (MSCA IF) obejmu

 

 

ją pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim, udział w konferencjach oraz w szkoleniach w Europie jak i poza jej granicami.

W ww. grantach wyróżniamy dwa typy projektów: EUROPEAN FELLOWSHIPS (umożliwiający realizację grantu w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym) oraz GLOBAL FELLOWSHIPS (umożliwiający realizację grantu najpierw w kraju trzecim następnie obowiązkowy powrót do Europy).

Szczegółowy program spotkanie dostępny jest TUTAJ

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do 11 maja, dostępnego pod poniższym linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1gpU_qEpLdfrbG49Rqi-WfWIJuhQwFaop5WRotTePJwY/edit

 

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Ciborowska
tel. 22 59 318 41
e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Nabory do programów: TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility

Biuro Nauki i Projektów informuje, że 20 kwietnia rozpoczął się kolejny nabór wniosków o finansowanie projektów w konkursach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility Plus realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Do zdobycia jest łącznie 95 mln zł.

Termin składania aplikacji on line 20.06.2017

Spotkanie informacyjne nt. konkursów będzie transmitowane na profilu FNP na portalu Facebook (LINK). Aby śledzić transmisję, nie trzeba posiadać konta na Facebooku. Transmisja rozpocznie się 26 kwietnia o godz. 10.30. Program spotkania

 

Program TEAM oferuje granty w wysokości ok. 3,5 mln zł, realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek i oryginalne osiągnięcia naukowe. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Obowiązkowy jest także udział naukowego partnera zagranicznego w realizacji badań. Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach i konsorcjach naukowo-przemysłowych. Grant można zdobyć na trzy lata, z dodatkową możliwością jego przedłużenia o maksymalnie 2 lata.

Sprawdź zasady konkursu: Program TEAM

 

Program TEAM-TECH to propozycja dla firm, w tym startupów, zainteresowanych prowadzeniem działalności B+R oraz dla jednostek naukowych, które chcą nawiązać lub intensyfikować współpracę B+R z biznesem. Program oferuje finansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł na wsparcie najlepszych zespołów badawczych oraz prowadzenie przez nie prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Wnioskodawcą w programie może zostać wybitny naukowiec posiadający doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych, w tym w obligatoryjnym partnerstwie biznesowym (jednostki naukowe) lub partnerstwie naukowym (przedsiębiorstwa).

Sprawdź zasady konkursu: Program TEAM-TECH

 

Celem programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. W zależności od programu można ubiegać się o środki ok. 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (moduł Core Facility) lub o środki w wysokości ok. 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy (w przypadku programu TEAM-TECH Core Facility PLUS). Wnioski mogą składać naukowcy ze stopniem doktora, którzy posiadają doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.

Sprawdź zasady konkursu: TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursach zapraszamy do kontaktu:

Biuro Nauki i Projektów:

Joanna Stępkowska tel. 22 5935693
Dorota Szczęsna tel. 22 5935694

Konkursy NCN (Miniatura, Preludium, Opus) - spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli NCN

 

Biuro Nauki i Projektów zaprasza naukowców na spotkanie informacyjne z udziałem Koordynatorów Nauk o Życiu z Narodowego Centrum Nauki, dr Magdaleny Kowalczyk i dr Anny Piłat dotyczące przygotowania i oceny wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00, w budynku nr 8, sala nr 112

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:

Formularz rejestracyjny - Konkursy NCN

 

Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia. Zapisy przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.

Osobą do kontaktu jest Joanna Stępkowska, Sekcja Projektów Krajowych, Biuro Nauki i Projektów, joanna_stepkowska@sggw.pl tel. 22 5935693

 

Ruszył "Program Kariera"

Biuro Nauki i Projektów SGGW informuje, że Polska Rada Biznesu uruchamia 14 edycję Programu Kariera. Rekrutacja do Programu trwa do 31 maja br.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem: http://www.programkariera.pl/#intro

Webinarium dla wnioskodawców w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Biuro Nauki i Projektów informuje, iż Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje webinarium dla wnioskodawców w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Odbędzie się ono 31 marca br.

Celem programu MAB jest pomoc w utworzeniu w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata. W ich ramach międzynarodowe zespoły złożone z naukowców reprezentujących różne specjalizacje będą prowadzić swoje badania i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie nowej jednostki.

Program MAB jest skierowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem i uznanym dorobku naukowym zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej. 

Link do rejestracji na webinarium dostępny jest pod adresem: http://www.fnp.org.pl/webinarium-dla-wnioskodawcow-w-programie-mab/