SGGW

11
grudnia
2018

Nagroda ministra dla prof. W. Klucińskiego

Prof. dr. hab. Włodzimierz Kluciński został laureatem nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister Jarosław Gowin przyznał prof. Włodzimierzowi Klucińskiemu nagrodę za całokształt dorobku.

Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński jest osobą bardzo zasłużoną nie tylko dla polskiej nauki, lecz także dla SGGW. W latach 1996-2002 pełnił funkcję rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Przez 24 lata pracy w SGGW pełnił na uczelni wiele funkcji, m.in.: prodziekana (1984-1986) i dziekana (1986-1990 i 2002-2008) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką (1988-1993), prorektora ds. nauki (1990-1996) i (1996-2002). Miał także szczególny wkład w rozwój SGGW: to za jego kadencji utworzono i rozbudowano kampus na Ursynowie. Za wszystkie swoje działania i zaangażowanie w pracę na rzecz uczelni prof. Kluciński został uhonorowany tytułem doktora honoris causa SGGW.