SGGW

02
sierpnia
2018

Małgorzata Domino laureatką konkursu MINIATURA 2

Dr Małgorzata Domino z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zdobyła grant w drugiej edycji programu MINIATURA organizowanym przez NCN.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nigdy wcześniej nie były beneficjentami systemu grantowego NCN. Otrzymane finansowanie musi być przeznaczone na na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych: badania pilotażowe lub wstępne, wyjazdy badawcze i konferencyjne, kwerendy, staże, konsultacje naukowe.

Dr Małgorzata Domino otrzymała 50000 zł na badania wstępne do pracy „Ocena procesu włóknienia błony śluzowej macicy klaczy w przebiegu endometrosis na poziomie genowym". W jej dziedzinie – naukach o życiu – nagrodzonych zostało 17 osób.

Gratulujemy!