SGGW

20
lutego
2018

Konferencja Świat szponiastych łowców

Koło Naukowe Aves działające przy Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na V etap ogólnopolskiej konferencji "Świat szponiastych łowców" .

Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia związane z sokolnictwem, hodowlą i chowem, żywieniem, chorobami, aspektami prawnymi oraz ochroną ptaków szponiastych. Szczególny nacisk kładziony będzie na sokolnictwo i ptaki szponiaste oraz sokołowe Polski oraz świata, rozmnażanie ptaków szponiastych, kształcenie w zakresie sokolnictwa w Europie, program reintrodukcji sokoła wędrownego, aspekty prawne posiadania i hodowli ptaków szponiastych oraz najczęstsze choroby i pierwszą pomoc tym ptakom. 

Współcześni sokolnicy kultywują i promują tradycję łowów z ptakami, która stanowi powrót do historycznych, polskich tradycji. Tradycja ta, nie tracąc historycznych podstaw, rozwija się dzięki aktywności sokolników, dla których stanowi życiową pasję. Ułożenie sokoła do łowów wymaga co najmniej paru tygodni wytężonej pracy. Sokolnictwo to także aktywna ochrona ptaków drapieżnych. Metody sokolnicze są powszechnie używane przy rehabilitacji chorych ptaków drapieżnych, sokolnicy opracowali metody hodowli ptaków drapieżnych i ich wypuszczania, czyli reintrodukcji. Dzięki sokolnikom uratowane zostały liczne gatunki ptaków drapieżnych. W Polsce sokolnicy prowadzą projekt reintrodukcji i ochrony sokoła wędrownego, który wyginął u nas w latach 60. XX wieku.

Dzięki pracy sokolników sokolnictwo w październiku 2015 r. zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa narodowego w Polsce. Pasja sokolnicza to hodowla, troska, praca i wielka miłość do ptaka łowczego. To także polska tradycja jednocząca przedstawicieli różnych warstw społecznych w realizacji wspólnej pasji. Sokolnicy poznawszy piękno tradycji łowów z ptakami – nie wyobrażają sobie wręcz życia bez sokolnictwa.

Projekt adresowany jest do szerokiego grona odbiorców - hodowców, specjalistów i sokolników, studentów kierunków przyrodniczych, pasjonatów oraz osób zainteresowanych proponowanymi zagadnieniami. Jako pierwsi wychodzimy z inicjatywą zorganizowania konferencji o takiej tematyce. Przewidujemy obecność wielu osób ściśle związanych ze środowiskiem naukowym, sokolniczym i hodowlanym.

Udział w tym jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciu jest bezpłatny, a realizować je możemy jedynie dzięki pomocy ludzi wrażliwych na piękno i przyrodę, rozumiejących potrzebę wspierania takich działań. Zapraszamy 03.03.2018 r. roku na teren kampusu akademickiego SGGW w Warszawie, na Wydział Nauk o Zwierzętach – Aulę I.