SGGW

07
kwietnia
2017

Konferencja CASEE – rejestracja na konferencję

Biuro Współpracy Międzynarodowej przypomina o upływającym terminie rejestracji (15.04) na konferencję CASEE 2017: „Sustainable development in Europe – cooperation between science and practice – What’s the position of Central and South Eastern Europe?”

Zarząd CASEE – The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie serdecznie zapraszają na 8. Międzynarodową Konferencję pt. „Sustainable development in Europe – cooperation between science and practice – What’s the position of Central and South Eastern Europe?”. Konferencja odbędzie się w SGGW w dniach 14-16 maja 2017 roku z udziałem pracowników i doktorantów uczelni członkowskich CASEE i innych instytucji naukowych. Więcej informacji na stronie: http://casee2017.sggw.pl/en/

Program konferencji

Rejestracja na konferencję Rejestracja jest możliwa od 01.03 do 15.04.2017

Konferencja obejmować będzie następujące podtematy:

1. Modern agriculture and rural development (including landscape planning)

2. Renewable resources – possibilities and constraints (including forests and biotechnology)

3. Sustainable food systems and quality

4. Environmental safety and climate change

 5. Agricultural engineering (ATAE)

 

CASEE, pełna nazwa: The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe jest regionalną siecią instytucji szkolnictwa wyższego Europy centralnej i południowo-wschodniej działających w obszarze life sciences (rolnictwa, żywności, biotechnologii, zasobów naturalnych, rozwoju obszarów wiejskich i środowiska). Sieć utworzono w 2010 roku z udziałem 30 uczelni.

CASEE jest jednym ze stałych komitetów ICA,  the Association for European Life Science Universities – Stowarzyszenia Europejskich Uniwersytetów Life Sciences. Obecnie Prezydentem ICA jest prof. dr hab. Marek Szyndel.

Prezydentem  CASEE jest prof. Martin Gerzabek, JM Rektor BOKU  (University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) Vienna; wiceprezydentem: prof. inż. Jiri Balík, JM Rektor Czeskiego Uniwersytetu (Czech University of Life Sciences, Prague).