SGGW

08
stycznia
2018

Konferencja CASEE 2018

W dniach 6-9 czerwca 2018 roku odbędzie się 9. Międzynarodowa Konferencja CASEE. University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucureşti, România. Call for abstracts open now!- ostateczny termin rejestracji abstraktów: 31.01.2018

Zarząd CASEE - The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie serdecznie zapraszają na 9. Międzynarodową Konferencję pt“Research based education at life science universities in the Danube region towards a sustainable future”

Call for abstracts open now!- ostateczny termin rejestracji abstraktów:  31.01.2018

Wyłącznie przez internet!:

http://www.medacad.org/2018CASEE/abstractsubmission.htm

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji abstraktów, wytycznych nt. prezentacji ustnych i plakatowych, terminów oraz programu konferencji i kosztów uczestnictwa są dostępne pod adresem: http://casee2017.sggw.pl/en/.

Prace wybrane do prezentacji ustnej mogą być składane do przeglądu w poniższych czasopismach i być opublikowane w edycjach tematycznych:

 1. Agronomy: Scientific Papers. Series A. Agronomy
  (http://agronomyjournal.usamv.ro),
 2. Horticulture: Scientific Papers. Series B. Horticulture
  (http://horticulturejournal.usamv.ro),
 3. Animal Science: Scientific Papers. Series D. Animal Science
  (http://animalsciencejournal.usamv.ro),
 4. Veterinary Medicine: Scientific works. Series C. Veterinary Medicine
  (http://veterinarymedicinejournal.usamv.ro),
 5. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering: Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering
  (http://landreclamationjournal.usamv.ro),
 6. Biotechnology: Scientific Bulletin "Biotechnology", Series F. Biotechnology (http://biotechnologyjournal.usamv.ro),
 7. Management and Economics in Rural Areas: Scientific Papers Series G. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development
  (http://managementjournal.usamv.ro),
 8. Die Bodenkultur
  (http://www.boku.ac.at/en/fos/themen/die-bodenkultur/die-zeitschrift/).

Specjalna informacja dla doktorantów:

Doktoranci – z uniwersytetów członkowskich CASEE są w sposób szczególny zaproszeni do złożenia abstraktu prezentacji posterowej bądź prezentacji ustnej. Do dwudziestu doktorantów, których prace zostaną wyróżnione przez komitet oceniających zostanie zwolnionych z uiszczenia opłaty wpisowej za konferencję.

Wskazówki do przygotowania abstraktów:

 1. Abstrakty i prace/postery muszą być napisane po angielsku
 2. Abstrakty muszą określać cel pracy/posteru, zasadnicze rezultaty i zawierać krótką konkluzję. Jeśli składane są wyłącznie abstrakty, zaleca się autorom, by nie było one zbyt krótkie lub zbyt ogólne (1500-3000 znaków łącznie ze spacjami)
 3. Tekst powinno poprzedzać 3-5 słów kluczowych, rozdzielonych przecinkami
 4. Abstrakty nie powinny zawierać tabel, wykresów, rysunków itp.
 5. Abstrakty prezentacji ustnych i postery zostaną opublikowane w  Book of Abstracts.

CASEE, pełna nazwa: The “ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe” jest regionalną siecią instytucji szkolnictwa wyższego Europy centralnej i południowo-wschodniej działających w obszarze life sciences (rolnictwa, żywności, biotechnologii, zasobów naturalnych, rozwoju obszarów wiejskich i środowiska). Sieć utworzono w 2010 roku z udziałem 30 uczelni.

CASEE jest jednym ze stałych komitetów ICA,  the Association for European Life Science Universities – Stowarzyszenia Europejskich Uniwersytetów Life Sciences. Obecnie Prezydentem ICA jest prof. dr hab. Marek Szyndel.

Prezydentem  CASEE jest prof. Martin Gerzabek, JM Rektor BOKU  (University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) Vienna; wiceprezydentem: prof. inż. Jiri Balík, JM Rektor Czeskiego Uniwersytetu (Czech University of Life Sciences, Prague).