SGGW

08
lutego
2019

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce” to największe wydarzenie skierowane do pracowników uczelni związanych z szeroko pojętym umiędzynarodowieniem. 17-18 stycznia 2019 r. odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i przyciągnęła ponad 200 specjalistów z całego kraju.

Patronat nad konferencją objęła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jej przewodniczący, rektor PW prof. Jan Schmidt, a także wiceprzewodniczący, rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski otworzyli konferencję. Profesor Bielawski otwierając konferencję mówił między innymi: "We wszystkich obszarach działalności naszej uczelni umiędzynarodowienie odgrywa ważną rolę. Jest to narzędzie wykorzystywane do wspierania doskonałości naukowej i wzmocnienia jakości edukacji. Umiędzynarodowienie uczelni jest filarem ustawy 2.0. SGGW nie pozostaje obojętna wobec zachodzących zmian. SGGW zdecydowało się na współpracę z Fundacją Edukacyjną Perspektywy i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich przy organizacji tej konferencji także dlatego, że głęboko wierzymy, iż rozwój umiędzynarodowienia to ogromna szansa dla polskiego szkolnictwa wyższego. To przede wszystkim szansa na doskonalenie nauki i rozszerzanie horyzontów." Całe przemówienie rektora W. Bielawskiego można przeczytać tutaj.

Na dwudniowe wydarzenie złożyło się wiele mniejszych: począwszy od szkolenia „Uczelnia w mediach społecznościowych” przeprowadzonego przez specjalistów z Facebooka, przez panele i dyskusje, po uroczystą galę. Uczestnicy zastanawiali się, czy obszary związane z IT i life sciences mogą stać się eksportowymi specjalizacjami polskich uczelni, wraz ze specjalistami z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśniali niuanse Konstytucji dla Nauki. Eksperci z NAWA oraz prorektorzy czołowych polskich uczelni rozważali, jak przyciągnąć do polskiej nauki tych, którzy wyjechali uprawiać ją za granicę.

Odbyły się również panele wykraczające ściśle poza tematykę uczelnianą. Dyrektorzy departamentów Straży Granicznej, MSZ oraz Urzędu ds. Cudzoziemców przyglądali się polskiej polityce wizowej i imigracyjnej w świetle znowelizowanej Ustawy o cudzoziemcach, a przedstawiciele samorządów, w których zawiązano miejsko-uczelniane konsorcja „Study in…” opowiadali, dlaczego studenci zagraniczni są dla miasta ważni, i jak włodarze mogą wspierać uczelnie w promocji za granicą.

Kulminacyjnym punktem konferencji była uroczysta gala, która odbyła się w Auli Kryształowej SGGW. Podczas niej, przy akompaniamencie kwintetu skrzypcowego LZA „Promni” oraz zespołu sygnalistów myśliwskich „Akteon”, wręczono nagrody dla najlepszych studentów zagranicznych i dla gwiazd umiędzynarodowienia, czyli najlepszych pracowników zajmujących się tą tematyką. Jest nam niezmiernie miło, że laureatką nagrody dla najlepszego studenta studiów magisterskich została studentka Wydziału Leśnego SGGW – Okta Chandra Aulia.

Sponsorem Koferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2019" były Lasy Państwowe - największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodarujemy na jednej czwartej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy. Co ważniejsze, części systematycznie powiększającej się, gdyż dzięki staraniom leśników lasów przybywa.

Dbamy o różnorodność biologiczną lasów, chronimy je przed wieloma zagrożeniami - klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, także przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu. W ten sposób nie tylko dbamy o przyrodę, ale też umożliwiamy Polakom bezpieczne korzystanie z jej dóbr – bezpieczne tak dla nich, jak i dla samych lasów. Dbamy również o to, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek uniwersalny surowiec ekologiczny, jakim jest drewno, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego wszystkie funkcje, jakie pełnią lasy. Potwierdzają to m.in. międzynarodowe certyfikaty posiadane przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.

Podczas Konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z szeroką ofertą działań podejmowanych przez Lasy Państwowe. Stoisko Lasów Państwowych było chętnie odwiedzane przez gości z całej Polski.

Galeria zdjęć