SGGW

22
stycznia
2019

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce” to największe wydarzenie skierowane do pracowników uczelni związanych z szeroko pojętym umiędzynarodowieniem. 17-18 stycznia 2019 r. odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i przyciągnęła ponad 200 specjalistów z całego kraju.

Patronat nad konferencją objęła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jej przewodniczący, rektor PW prof. Jan Schmidt, a także wiceprzewodniczący, rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski otworzyli konferencję. Profesor Bielawski otwierając konferencję mówił między innymi: "We wszystkich obszarach działalności naszej uczelni umiędzynarodowienie odgrywa ważną rolę. Jest to narzędzie wykorzystywane do wspierania doskonałości naukowej i wzmocnienia jakości edukacji. Umiędzynarodowienie uczelni jest filarem ustawy 2.0. SGGW nie pozostaje obojętna wobec zachodzących zmian. SGGW zdecydowało się na współpracę z Fundacją Edukacyjną Perspektywy i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich przy organizacji tej konferencji także dlatego, że głęboko wierzymy, iż rozwój umiędzynarodowienia to ogromna szansa dla polskiego szkolnictwa wyższego. To przede wszystkim szansa na doskonalenie nauki i rozszerzanie horyzontów." Całe przemówienie rektora W. Bielawskiego można przeczytać tutaj.

Na dwudniowe wydarzenie złożyło się wiele mniejszych: począwszy od szkolenia „Uczelnia w mediach społecznościowych” przeprowadzonego przez specjalistów z Facebooka, przez panele i dyskusje, po uroczystą galę. Uczestnicy zastanawiali się, czy obszary związane z IT i life sciences mogą stać się eksportowymi specjalizacjami polskich uczelni, wraz ze specjalistami z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśniali niuanse Konstytucji dla Nauki. Eksperci z NAWA oraz prorektorzy czołowych polskich uczelni rozważali, jak przyciągnąć do polskiej nauki tych, którzy wyjechali uprawiać ją za granicę.

Odbyły się również panele wykraczające ściśle poza tematykę uczelnianą. Dyrektorzy departamentów Straży Granicznej, MSZ oraz Urzędu ds. Cudzoziemców przyglądali się polskiej polityce wizowej i imigracyjnej w świetle znowelizowanej Ustawy o cudzoziemcach, a przedstawiciele samorządów, w których zawiązano miejsko-uczelniane konsorcja „Study in…” opowiadali, dlaczego studenci zagraniczni są dla miasta ważni, i jak włodarze mogą wspierać uczelnie w promocji za granicą.

Kulminacyjnym punktem konferencji była uroczysta gala, która odbyła się w Auli Kryształowej SGGW. Podczas niej, przy akompaniamencie kwintetu skrzypcowego LZA „Promni” oraz zespołu sygnalistów myśliwskich „Akteon”, wręczono nagrody dla najlepszych studentów zagranicznych i dla gwiazd umiędzynarodowienia, czyli najlepszych pracowników zajmujących się tą tematyką. Jest nam niezmiernie miło, że laureatką nagrody dla najlepszego studenta studiów magisterskich została studentka Wydziału Leśnego SGGW – Okta Chandra Aulia.

Galeria zdjęć