SGGW

05
grudnia
2017

Jak nie marnować żywności?

Serdecznie zapraszamy na kolejną prelekcję Wszechnicy Żywieniowej, która odbędzie się 13.12.2017.

Marnowanie żywności to ogromny, bardzo trudny i wielowymiarowy problem występujący w wielu krajach, również w Polsce. Szacuje się, że rocznie na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego – począwszy od rolnictwa, przez przemysł spożywczy i handel, a skończywszy na sferze konsumpcji – marnuje się ok. 1/3, a nawet do 1/2 światowej produkcji żywności.

Według danych Eurostatu każdy mieszkaniec Unii Europejskiej wyrzuca w ciągu roku średnio 76 kg żywności. Marnotrawstwo w gospodarstwach domowych stanowi 42% wszystkich strat żywności, do jakich dochodzi w UE. W Polsce rocznie wyrzuca się ok. 9 mln ton jedzenia, statystyczny Polak marnuje jej ok. 54 kg rocznie. Ten sam wskaźnik dla przeciętnego Europejczyka (wyliczony w badaniach projektu FUSIONS) wynosi nawet 92 kg.

Powyższe dane odkrywają przerażającą rzeczywistość, zwłaszcza w obliczu występującego na świecie głodu oraz niedożywienia wielu grup społecznych, także w naszym kraju. Zrozumiałe jest więc, że ograniczenie marnotrawstwa żywności to jedno z najważniejszych wyzwań najbliższych lat.

Jak zatem przeciwdziałać tak wielkiej skali marnowania żywności? Co każdy z nas, konsumentów, powinien w tym zakresie uczynić tam, gdzie jest to możliwe, czyli we własnym gospodarstwie domowym? Jak nie dopuścić do marnowania żywności w dniach poświątecznych, kiedy ten problem znacznie się nasila?

Na te i inne pytania odpowiedzą nasi prelegenci: dr inż. Beata Bilska, dr inż. Marzena Tomaszewska (Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW) oraz dr inż. Maria Kowalewska (Federacja Polskich Banków Żywności). Moderatorami dyskusji będą: dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy, prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska oraz dr hab. Krystyna Rejman (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW).

Podczas prelekcji omówione będą takie zagadnienia jak:

1. Marnotrawstwo żywności – skala problemu na świecie, w Unii Europejskiej i Polsce;

2. Skutki marnowania żywności – wymiar społeczny, ekonomiczny, ekologiczny;

3. Specyfika marnowania żywności w polskich gospodarstwach domowych;

4. Rola edukacji w ograniczaniu marnotrawstwa żywności;

5. Zapobieganie marnotrawstwu żywności – działania polskich banków żywności;

6. Jak ograniczyć marnowanie żywności w gospodarstwie domowym?

  • planowanie żywienia,
  • planowanie zakupów,
  • właściwa interpretacja informacji podanych na opakowaniach produktów spożywczych,
  • odpowiednie przechowywanie produktów żywnościowych,
  • umiejętne zagospodarowywanie nadwyżek żywności, w tym potraw świątecznych.

 

Wykład odbędzie się 13.12 o 17.15 w SGGW, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32 (zielony), aula II. Będzie także transmitowany na kanale Wszechnicy Żywieniowej w portalu YouTube.