SGGW

12
października
2018

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza uroczyście rozpoczął rok akademicki 2018/2019, a zarazem trzynasty rok swojej działalności.

Słuchaczki i słuchaczy Uniwersytetu powitała prezes zarządu, Elżbieta Rubinstein. Po niej głos zabrał prorektor SGGW ds. dydaktyki prof. Kazimierz Tomala. W imieniu rektora prof. Wiesława Bielawskiego oraz własnym przywitał zebranych. W przemówieniu zwrócił uwagę na fenomen Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako miejsc, do których ludzie przychodzą po wiedzę, ale też po to, by przebywać z innymi. Podkreślił, że inwestując w siebie, słuchaczki i słuchacze uczą się zauważać drugiego człowieka. W imieniu całej społeczności SGGW życzył też spełnienia oczekiwań pokładanych w ofercie UUTW. 

Wykład inauguracyjny pt. „Sztuka w walce o niepodległość (1863-1918)“ wygłosił dr Paweł Freus. W swoim wystąpieniu skupił się na tematyce niepodległościowej w malarstwie – pokazywał przykłady tego, jak poszczególni malarze doby postyczniowej odnosili się w swojej twórczości do kwestii narodowościowych. 

Uroczystość uświetnił występ chóru działającego w ramach UUTW.

 

Uniwersytety Trzeciego Wieku istnieją na świecie i w Polsce od wielu lat. Mają bardzo różnych organizatorów, strukturę, tematykę i formy zajęć. Łączą je jednak adresaci działań i główna idea: umożliwienie kształcenia, aktywności intelektualnej i społecznej osobom, które zakończyły już okres intensywnej działalności zawodowej.

Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza przy SGGW rozpoczął swoją działalność w 2005 roku jako stowarzyszenie non profit. Program zajęć dostosowywany jest do zgłaszanych potrzeb, a w zajęciach uczestniczy co roku około 700 osób.

Celem Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest:

  • aktywizacja osób starszych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, rekreacyjnej w celu zachowania i zwiększenia aktywności fizycznej, intelektualnej;
  • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego;
  • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej oraz inne działania zapobiegające marginalizacji społecznej osób starszych.