Gospodarka

Wzory dokumentów


1. Współpraca SGGW z podmiotami krajowymi

WZÓR POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY (pdf)

WZÓR POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY (doc) - zgodny z zarządzeniem - w przypadku zmian konieczność opinii ZRP SGGW

 

WZÓR POROZUMIENIA DO UZUPEŁNIENIA _ BEZ KONIECZNOŚCI PONOWNEJ OPINII ZRP - (Indywidualna działalność gospodarcza)

WZÓR POROZUMIENIA DO UZUPEŁNIENIA _ BEZ KONIECZNOŚCI PONOWNEJ OPINII ZRP -(spółka)

 

2. Współpraca SGGW z podmiotami zagranicznymi

Wzór porozumienia o współpracy w jęz. angielskim – COOPERATON AGREEMENT   - przygotowany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW

 

3.  Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy dyplomowej

 

 

Przykładowa umowa o świadczenie usługi badawczej (rozbudowany wzór zaakcepotwany przez ZRP)

Przykład protokołu zdawczo-odbiorczego 

Krótka przykładowa umowa o świadczenie usługi badawczej (wzór zaakceptowany przez ZRP - aktualizacja 26.07.2017)