Gospodarka

Rzecznik Patentowy


Obsługę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie doradztwa patentowego prowadzi obecnie zewnętrzna Kancelaria Rzeczników Patentowych reprezentowana przez Panią dr inż. Grażynę Padee.

Kancelaria mieści się w Warszawie w al. Niepodległości 222, klatka A, lok. 20,
telefon: 022 234 64 60; email: zrpat@zrpat.com.pl

W przypadku pozytywnej opinii ze strony Kancelarii o możliwości rozpoczęcia działań przed Urzędem Patentowym RP wymagane jest złożenie stosownego zgłoszenia do Prorektora ds. Nauki za pośrednictwem Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Wymagane formularze: