CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 

Zestawienie porozumień o współpracy SGGW w Warszawie z podmiotami otoczenia gospodarczego w roku 2017

 

 

L.p. Numer porozumienia Partner gospodarczy Adres Jednostka SGGW Koordynator merytoryczny SGGW
1. CIiTT/01/2017 SUPERVET Gabinet Weterynaryjny Jędrzej Wąsowski ul. Kolejowa 39d,     06-300 Przasnysz Wydział Nauk o Zwierzętach Krzysztof Głowacz
2. CIiTT/02/2017 KROWET Anna Wąsowska ul. Ks. Pr. M. Dzierzgowskiego 17e, 06-520 Dzierzgowo Wydział Nauk o Zwierzętach Krzysztof Głowacz
3. CIiTT/03/2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr hab. Eugeniusz Koda, prof. SGGW
4. CIiTT/04/2017 AVIT Adam Rytel ul. Niepiekła 9, 09-142 Załuski Wydział Nauk o Żywności prof.dr hab. Marta Mitek
5. CIiTT/5/2017 TIP Piotr Ciborowski ul. Janczarów 15Am 02-960 Warszawa Wydział Nauk o Zwierzętach Robert Głogowski
6. CIiTT/6/2017 Tax Care S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa SGGW dr Michał Borowy
7. CIiTT/7/2017 Greenvit Polska Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów Wydział Nauk o Zwierzętach Krzysztof Damaziak
8. CIiTT/8/2017 Cedrob S.A. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów SGGW prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski 
9. CIiTT/9/2017 GOBARTO S.A. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa SGGW prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski 
10. CIiTT/10/2017 Herbapol Warszawa Sp. z o.o. ul. Ołówkowa 54, 05-800 Pruszków SGGW prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski 
11. CIiTT/11/2017 Greenvit Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Adrian Stelmasiak
12. CIiTT/12/2017 ANIS Opakowania Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 56-400 Oleśnica Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dr inż. Adrzej Półtorak
13. CIiTT/13/2017 RETTENMAIER POLSKA Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b, 02-366 Warszawa Wydział Nauk o Zwierzętach Monika Michalczuk
14. CIiTT/14/2017 B 10 Sp. z o.o. ul. Janowska 58, 21-500 Biała Podlaska Wydział Inżynieii Produkcji dr inż. Adam Świętochowski
15. CIiTT/15/2017 PURE GAS POLAND Sp. z o.o. ul. Janowska 58, 21-500 Biała Podlaska Wydział Inżynieii Produkcji dr inż. Adam Świętochowski
16. CIiTT/16/2017 Herbapol Lublin Sp. z o.o. ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin SGGW prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski 
17. CIiTT/17/2017 Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich ul. Siennicka 15, 04-395 Warszawa Wydział Nauk Ekonomicznych dr hab. Elżbieta Kacperska
18. CIiTT/18/2017  PWC Polska Sp. z o.o. al. Armii Ludowej 14 , 00-638 Warszawa SGGW dr hab. Jarosław Chormański, prof.SGGW,dr inż. Adam Świętochowski, dr inż. Michał Brach, dr inż. Dariusz Gozdowski
19. CIiTT/19/2017  Marcin Paździor Profesjonalne Szkolenia - Świat Czekolady Babice 65b, 95-083 Lutomiersk Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dr inż. Adrzej Półtorak
20. CIiTT/20/2017 Pryncy Teka Sp z o.o. al.. Niepodległości 133,   Lipiny Stare 05-200 Wołomin Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dr hab. Magdalena Gantner
21. CIiTT/21/2017 Federacja Konsumentów ul. Ordynacka 11, lok. 1, 00-364 Warszawa Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dr hab. Magdalena Gantner
22. CIiTT/22/2017 II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów Wydział Nauk Ekonomicznych dr hab. Elżbieta Kacperska