CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII  

Zestawienie strategicznych porozumień o współpracy SGGW w Warszawie z podmiotami otoczenia gospodarczego

 

L.p.

Numer ewidencyjny

Partner gospodarczy

Adres

Koordynator merytoryczny SGGW

1.

 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

prof. dr hab. Andrzej Lenart

2.

CIiTT/100/2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Al. Jana Pawła II 70, Warszawa

 dr hab. Arkadiusz Orłowski