Gospodarka

Lista pełnomocników


CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 
 

Struktura organizacyjna współpracy SGGW w Warszawie z otoczeniem gospodarczym

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką

Prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski

pelnomocnik_gospodarka@sggw.pl

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIITT)

Zespół ds. Współpracy z Gospodarką

Mgr Michał Borowy

michal_borowy@sggw.pl

tel. 0-22 59 356 97


Pełnomocnicy Dziekanów ds. Współpracy z Gospodarką

Wydział

Skrót

Imię i Nazwisko

Kontakt

Wydział Rolnictwa i Biologii

WRiB

Dr hab. Stanisław Samborsk

stanislaw_samborski@sggw.pl
tel. (022) 59 32 699

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

WMW

Prof. dr hab.  Bogdan Dębski

bogdan_debski@sggw.pl

Wydział Leśny

WL

Dr inż. Paweł Nasiadka

nasiadek@wl.sggw.pl

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

WOBiAK

Prof. dr hab. Kazimierz Tomala

kazimierz_tomala@sggw.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

WBiIŚ

Dr inż. Wojciech Sas

wojciech_sas@sggw.pl

Wydział Technologii Drewna

WTD

Prof. dr hab. inż. Piotr Beer

piotr_beer@sggw.pl

Wydział Nauk o Zwierzętach

WNoZ

Dr Marcin Gołębiewski

marcin_golebiewski@sggw.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych

WNE

Dr Nina Drejerska

nina_drejerska@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywności

WNoŻ

Dr hab. Agata Marzec

agata_marzec@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

WNoZCiK

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

danuta_kolozyn_krajewska@sggw.pl

Wydział Inżynierii Produkcji

WIP

Dr Szymon Głowacki

szymon_glowacki@sggw.pl

Wydział Nauk Społecznych

WNS

Dr Emilia Paprzycka

emilia_paprzycka@sggw.pl

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

WZIiM

Dr Krzysztof Karpio

krzysztof_karpio@sggw.pl