SGGW

Gospodarka

06
sierpnia
2015

KONKURS DLA DOKTORANTÓW POLSKA CYFROWA 2020+

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW zachęca Doktorantów SGGW do zapoznania się z konkursem Krajowej Izby Gospodarczej Polska Cyfrowa 2020+

Krajowa Izba Gospodarcza pod Patronatem Orange organizuje II edycję konkursu dla doktorantów: Polska Cyfrowa 2020+

Organizatorzy poszukują najciekawszych analiz, propozycji zastosowania nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, które przybliżają wizję Polski Cyfrowej 2020+.

Konkurs ten, to próba znalezienia odpowiedzi, które działania  spośród trzech obszarów: gospodarka cyfrowa, efektywna polityka regulacyjna oraz kompetencje cyfrowe społeczeństwa, będą stanowić kluczowy fundament dla cyfrowego rozwoju kraju.

Zastanów się, co można jeszcze zrobić, aby skok cyfryzacyjny, którego jesteśmy obecnie świadkami, pozytywnie wpłynął na rozwój gospodarki nowych technologii i wzrost kompetencji cyfrowych.

Na autorów najciekawszych opracowań, spośród trzech kategorii: ekonomia, prawo, socjologia, czekają stypendia naukowe Orange w wysokości 10 000 zł.

Rejestracja do Konkursu trwa do 17-go sierpnia br.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie http://kongresig.pl/pl/konkurs-polska-cyfrowa-2020/