SGGW

10
January
2017

Konkurs "MOBILNOŚĆ PLUS" - V edycja

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, iż trwa nabór wniosków w ramach konkursu "Mobilność Plus" - V edycja.

Trwa nabór wniosków w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu "Mobilność Plus" - V edycja.

 

Program ma na celu pomóc młodym naukowcom, w tym również studentom studiów doktoranckich, w dalszym rozwoju kariery poprzez zdobycie doświadczeń i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych.

Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki. W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka naukowego.

 

Środki przeznaczone są na finansowanie zagranicznych pobytów i podróży uczestników programu i mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.

 

Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 01.01.2018 roku.

 

Adresaci konkursu:

Młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia i którzy są:

   1. zatrudnieni w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:

         - pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842);

         - pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311);

         - pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311);

  2. uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Termin składania wniosków:

Wnioski składa się za pośrednictwem systemu OSF do dnia 15 marca 2017 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są TUTAJ.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt w Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych.

 

mgr inż. Agata August

e-mail: agata_august@sggw.pl

tel: 59 310 41